Loading

2021-068 2021 Yılının İlk Dokuz Ayında Vergi Mevzuatında Yapılan Düzenleme ve Değişiklikler.

06 Ekim 2021

(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için sayfamızdaki "e-bültene kaydol" bağlantısını kullanabilirsiniz.) Kaynak göstermeden yayımlanamaz.

2021/068
06.10.2021

Konu: 2021 Yılının İlk Dokuz Ayında Vergi Mevzuatında Yapılan Düzenleme ve Değişiklikler.

2021 yılının ilk dokuz ayında vergi mevzuatında yapılan önemli düzenleme ve değişikliklere ilişkin mali açıklamalarımızın listesi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 

Anılan değişikliklere tablodaki bağlantı adresine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Konu

İlgili Düzenleme

Yayım Tarihi

İlgili Mevzuat

Mali Açıklama

Bazı İkinci El Cep Telefonlarında KDV Oranı Yüzde 1’e Düşürüldü.

4517 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

30.09.2021

Katma Değer Vergisi Kanunu

Bağlantı Adresi

Akaryakıt Sektöründe Faaliyet Gösteren Mükellefler İçin VUK Tebliği Yayımlandı.

531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

02.09.2021

Vergi Usul Kanunu

Bağlantı Adresi

KDV Yönünden Matrah Artırımı Yapan Mükelleflerin Özel Esaslar Karşısındaki Durumunu Düzenleyen Tebliğ Yayımlandı.

37 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği

20.08.2021

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği

Bağlantı Adresi

1.600 cm3 Altında Motor Hacmine Sahip Otomobiller İçin ÖTV Tarifesi Yeniden Belirlendi.

4373 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

13.08.2021

Özel Tüketim Vergisi Kanunu

Bağlantı Adresi

İktisadi Kıymetlerin Yeniden Değerlemesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

530 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ

16.07.2021

Vergi Usul Kanunu

Bağlantı Adresi

Kurumlar Vergisi Mükellefleri ile SMMM - YMM’lere Gerçek Faydalanıcı Bildirimi Zorunluluğu Getirildi.

529 Seri No.lu VUK Tebliği

13.07.2021

Vergi Usul Kanunu

Bağlantı Adresi

Varlık Barışında Süre 6 Ay Uzatıldı.

4196 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

30.06.2021

7256 Sayılı Kanun

Bağlantı Adresi

Konaklama Tesislerinde Verilen Geceleme Hizmetlerindeki KDV İndiriminin Süresi Uzatıldı.

4105 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

22.06.2021

KDV Kanunu

Bağlantı Adresi

Matrah Artırımı, Stok Affı ve Yapılandırmaya İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği

14.06.2021

7326 Sayılı Kanun

Bağlantı Adresi

Matrah Artırımı, İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi ve Vergi Borçlarının Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı.

7326 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

09.06.2021

7326 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

Bağlantı Adresi

Kısmi Tevkifat Uygulamasında Alt Sınır 2.000 TL’ye Çıkarıldı.

36 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

03.06.2021

KDV Genel Uygulama Tebliği

Bağlantı Adresi

İşyeri Kiralamalarında Uygulanan KDV ve Stopaj İndirimi ile Bazı Hizmetlerde Uygulanan KDV İndiriminde Süre 31.07.2021 Tarihine Kadar Uzatıldı.

4062 ve 4063 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararları

02.06.2021

KDV ve Gelir Vergisi Kanunu

Bağlantı Adresi

Vadeli Mevduat Hesaplarındaki Stopaj İndiriminin Süresi 2 Ay Daha Uzatıldı.

4027 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

01.06.2021

Gelir Vergisi Kanunu

Bağlantı Adresi

Finansman Gider Kısıtlamasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

18 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

25.05.2021

Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları

Bağlantı Adresi

Akaryakıtta Uygulanan ÖTV Tutarı Arttırıldı.

3994 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

20.05.2021

ÖTV Kanunu

Bağlantı Adresi

Evlerde Üretilen Malların İnternetten Satışında Esnaf Muaflığı ve Mikro İhracattaki Gelir Vergisi Teşvikine İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

314 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

30.04.2021

Gelir Vergisi Kanunu

Bağlantı Adresi

Kurumlar Vergisi Oranını 2021 Yılında %25’e, 2022 Yılında %23’e Yükselten Kanun Yayımlandı.

7316 No.lu “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

22.04.2021

Kurumlar Vergisi Kanunu

Bağlantı Adresi

İşten Çıkarma Yasağı Uygulaması 2 Ay Daha Uzatıldı.

3592 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

09.03.2021

4857 Sayılı İş Kanunu

Bağlantı Adresi

KDV Tevkifatında Önemli Değişikler Yapıldı.

35 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

16.02.2021

KDV Genel Uygulama Tebliği

Bağlantı Adresi

KDV İade Alacakları ÖTV Borçlarından Mahsup Edilemeyecek.

34 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

05.02.2021

KDV Genel Uygulama Tebliği

Bağlantı Adresi

2021 Yılı Başından İtibaren Borçları Özkaynaklarını Aşan Mükellefler Finansman Giderinin %10’unu KKEG Olarak Dikkate Alacak.

3490 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

04.02.2021

Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları

Bağlantı Adresi

Yıllara Yaygın İnşaat İşlerine İlişkin Ödemelerde Uygulanan %3’lük Kesinti Oranı %5’e Yükseltildi.

3491 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

04.02.2021

Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları

Bağlantı Adresi

Elektrikli Araçların ÖTV Oranları Artırıldı.

31383 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

02.02.2021

Özel Tüketim Vergisi Kanunu

Bağlantı Adresi

Telefon, İnternet Gibi Haberleşme Hizmetlerinde Özel İletişim Vergisi Oranı %7,5’tan %10’a Yükseltildi.

3469 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

01.02.2021

6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu

Bağlantı Adresi

Riskli Yapıların Bulunduğu Bölgelerde Uygulanan Kentsel Dönüşüm Projelerinde Uygulanan KDV Oranı %1’e Düşürüldü.

3470 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

30.01.2021

KDV Kanunu

Bağlantı Adresi

Temmuz 2021’den İtibaren Elektronik Belgeler BaBs Formlarına Dahil Edilmeyecek.

523 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 396)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

25.01.2021

396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği

Bağlantı Adresi

Pandemi Nedeniyle İşyerleri Kapanan Mükelleflerin Mücbir Sebep Kapsamında Beyanname Verme ve Vergi Ödemeleri Ertelendi.

524 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

25.01.2021

Vergi Usul Kanunu

Bağlantı Adresi

İlk Defa 2021 Yılı İçin Uygulanacak Olan Değerli Konut Vergisine İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği

15.01.2021

Değerli Konut Vergisi

Bağlantı Adresi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDF

paylaş

Mali Açıklamalarımıza Ulaşın

Güncel mali açıklamalardan haberdar olmak için kaydolabilirsiniz...