Loading

2021-024 Kurumlar Vergisi Oranını 2021 Yılında %25’e, 2022 Yılında %23’e Yükselten Kanun Yayımlandı.

22 Nisan 2021

(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için sayfamızdaki "e-bültene kaydol" bağlantısını kullanabilirsiniz.) Kaynak göstermeden yayımlanamaz.

 

2021/024

22.04.2021

 

Konu: Kurumlar Vergisi Oranını 2021 Yılında %25’e, 2022 Yılında %23’e Yükselten Kanun Yayımlandı.

 

22.04.2021 Tarih ve 31462 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7316 No.lu “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile kurumlar vergisi oranı 2021 yılı için %25’e 2022 yılı için ise %23’e yükseltildi.

 

Söz konusu %25’lik oran 2021 yılının ikinci geçici vergi döneminden itibaren geçerli olacak.

 

Ayrıca, anılan Kanunla 6183 Sayılı Kanunda değişiklik yapılarak haczedilen menkul ve gayrimenkulleri satışında düzenlemeler yapıldı.

 

Düzenleme ile söz konusu mallara ilişkin açık arttırmanın elektronik ortamda da yapılmasına imkan sağlandı.

 

Anılan Kanun'a ekli PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

PDF

paylaş

Mali Açıklamalarımıza Ulaşın

Güncel mali açıklamalardan haberdar olmak için kaydolabilirsiniz...