Loading

2021-016 KDV Tevkifatında Önemli Değişikler Yapıldı.

16 Şubat 2021

(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için sayfamızdaki "e-bültene kaydol" bağlantısını kullanabilirsiniz.) Kaynak göstermeden yayımlanamaz.

 

2021/016

16.02.2021

 

Konu: KDV Tevkifatında Önemli Değişikler Yapıldı.

 

16.02.2021 Tarih ve 31397 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 35 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile KDV tevkifatı uygulamasında önemli değişiklikler yapıldı.

 

1 Mart 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yapılan değişikler şu şekilde;

 

1. Bazı Hizmetlerde Uygulanan Tevkifat Oranları Değiştirildi.

 

Tebliğ ile bazı hizmetlerdeki tevkifat oranları yükseltildi. Buna göre,

 

-Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil bakım ve onarım hizmetleri 5/10’dan 7/10’a,

 

-Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri, çanta ve ayakkabı dikim işleri ve bu işlere aracılık hizmetleri 5/10’dan 7/10’a,

 

-Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetleri 7/10’dan 9/10’a,

 

-Her türlü baskı ve basım hizmetleri 5/10’dan 7/10’a,

 

-Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri 3/10’dan 4/10’a,

 

Çıkarıldı.

 

2. Karayoluyla Yapılan Yük Taşımacılığı Hizmetleri de Tevkifat Kapsamına Alındı.

 

Bilindiği üzere düzenlemeden önce servis taşımacılığı hizmetlerinde 5/10 oranında tevkifatı uygulanmaktaydı.

 

Yapılan değişiklikle kargo işletmeciliği belgesi sahibi firmalara yaptırılan işlemler hariç olmak üzere tüm karayolu ile yapılan yük taşımacılığı hizmetleri 2/10 oranında tevkifata tabi oldu.

 

Taşımacılık hizmetini yüklenen bir firmanın, bu işi bizzat ifa etmeyip bir başka firmaya devretmesi durumunda, taşımacılık hizmetini alan tarafından bu kapsamda tevkifat yapılmayacak. Ancak, taşımacılık hizmetini yüklenen firma tarafından, taşımacılık hizmetini fiilen ifa eden firmadan alınan hizmet için KDV tevkifatı uygulanacak.

 

3. Ticari Reklam Hizmetleri Tevkifata Tabi Oldu.

 

Düzenlemeye göre artık ticari reklam hizmetleri için de KDV tevkifatı yapılacak. 1 Mart 2021 tarihinde itibaren tüm mükellefler ticari reklam hizmetlerinde 3/10 oranında tevkifat uygulayacak.

 

4. 5 Milyon TL’yi Aşan Yapım İşleri Alıcının Durumuna Bakılmaksızın Tevkifata Tabi Oldu.

 

Bilindiği gibi, yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri tevkifata tabi olup, sadece belirlenmiş alıcılar tarafından 3/10 oranında tevkifat yapılmaktaydı.

 

Düzenleme ile bu oran 4/10’a çıkarılırken, hizmet bedelinin 5 milyon TL’yi aşması halinde tüm KDV mükelleflerine de tevkifat zorunluluğu getirildi.

 

5. Belirlenmiş Alıcıların Kapsamı Genişletildi.

 

Tebliğ ile sigorta ve reasürans şirketleri, sendikalar ve üst kuruluşları, vakıf üniversiteleri ve mobil elektronik haberleşme işletmecileri belirlenmiş alıcı kapsamında dahil edildi.

 

6. Kimlerin Tebliğde Sayılanlar Dışındaki Hizmetlere de Tevkifat Uygulaması Gerektiği Yeniden Düzenlendi.

 

Değişiklikten önce 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlara ifa edilen Tebliğde sayılanlar dışındaki bütün hizmetler için 5/10 tevkifat uygulanma zorunluluğu bulunmaktaydı.

 

Düzenleme ile Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajansları bu kapsama dahil edildi.

 

7. İade İşlemlerine Ödeme Şartı Getirildi.

 

Kısmi tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade taleplerinde alıcının 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilmesi yeterliydi. Düzenleme ile iadenin gerçekleşmesi için tahakkuk eden verginin alıcı tarafından ödeme şartı getirildi.

 

Anılan Tebliğ'e ekli PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.

 

Bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

PDF

paylaş

Mali Açıklamalarımıza Ulaşın

Güncel mali açıklamalardan haberdar olmak için kaydolabilirsiniz...