Loading

2021-033 Finansman Gider Kısıtlamasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

25 Mayıs 2021

(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için sayfamızdaki "e-bültene kaydol" bağlantısını kullanabilirsiniz.) Kaynak göstermeden yayımlanamaz.

 

2021/033

25.05.2021

 

Konu: Finansman Gider Kısıtlamasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

 

2012 yılında Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında yapılan değişiklikle, yabancı kaynakları özkaynaklarını aşan mükellefler için faiz, kur farkı, vade farkı gibi giderlerin Cumhurbaşkanınca belirlenecek kısmının kurum kazancının/ticari kazancın tespitinde gider yazılamaması yönünden kısıtlaması getirilmişti.

 

2021 yılına kadar bu oran için bir belirleme yapılmasa da Şubat tarihli 3490 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla bu oran %10 olarak belirlenmişti.

 

25.05.2021 Tarih ve 31491 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 18 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile kısıtlamaya ilişkin açıklamalar yapılarak usul ve esaslar belirlendi.

 

İlk defa bu yılın birinci geçici vergi döneminde uygulanacak olan uygulama, yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmeler için geçerli olacak.

 

Bu kapsamda olan mükellefler 01.01.2021 tarihinden itibaren kesinleşen gider ve maliyet unsurları gider kısıtlamasına tabi tutularak Tebliğ’de belirtilen hesaplama sonucu bulunacak tutarı gider olarak dikkate alamayacak.

 

Ayrıca sadece bu yıl kullanılan kredi, borç gibi yabancı kaynaklar değil, 01.01.2013 tarihinden sonra kullanılan yabancı kaynakların gider ve maliyet unsurları da kısıtlamada hesaplamaya dahil edilecek.

 

Kapsama giren gider ve maliyet unsurları, faiz, kur farkı (geçici vergi dönemlerinde hesaplanan satıcılar ve benzeri hesapların değerlenmesinden oluşan kur farkları dahil), vade farkı, komisyon vb. şeklinde tanımlanmış. Ancak havale-EFT ücretleri, banka teminat mektubu komisyonları gibi kalemler ile yatırım maliyetine eklenen gider unsurları ise kısıtlama kapsamında değil.

           

Tebliğdeki açıklamalar doğrultusunda kısıtlamaya ilişkin hesaplama şu şekilde özetlenebilir:

 

Yukarıda da açıklandığı gibi, özsermayesi toplam yabancı kaynaklarından büyük olan mükellefler kısıtlamaya tabi değil. Yani sadece bilançodaki kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı (3 ve 4’lü hesaplar) özsermayesini (5’li hesaplar) aşan mükellefler düzenlemenin kapsamında.

 

1. Bu kapsamda olan mükellefler için öncelikle yabancı kaynaklar ile özsermaye arasındaki fark bulunup, bu fark yabancı kaynaklara oranlanmalı.

 

2. Daha sonra bu oran dönemin finansman giderleri ve Cumhurbaşkanınca belirlenen oran olan %10 ile çarpılmalı.

 

Bu hesaplamaya göre finansman gider kısıtlaması kapsamında bulunan A AŞ’nin bilanço kalemleri aşağıdaki gibi olduğu varsayılırsa KKEG olarak dikkate alınacak finansman gideri aşağıdaki gibi bulunur:

 

1

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar: (3'lü Hesaplar)

250.000

2

Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar: (4'lü Hesaplar)

500.000

3

Toplam Yabancı Kaynaklar: (500.000 + 250.000)

750.000

4

Özsermaye (5’li Hesaplar):

600.000

5

Özsermayeyi Aşan Yabancı Kaynak: (750.000-600.000)

150.000

6

Aşan Kısmın Yabancı Kaynaklara Oranı: (150.000 / 750.000)

0,20

7

Dönem Finansman Gideri:

100.000

8

Gider Yazılamayacak Finansman Gideri: (100.000 * 0,20 * %10)

2.000

 

Bununla birlikte örtülü sermaye, transfer fiyatlandırması ve binek araçlara ilişkin gider kısıtlaması nedeniyle KKEG olarak dikkate alınan finansman giderleri ise, gider kısıtlamasına tabi tutulmayacak.

 

Finansman giderinin yanında finansman geliri elde edilmiş olması halinde bu gelir, finansman giderinden düşülemeyecek. 

 

Aynı kaynağa ilişkin kur zararı ve karının birbirinden düşülebilse de, farklı yabancı kaynaklarda bu işlemin yapılması mümkün olmayacak.

 

Benzer şekilde kullanılan kredinin mevduat hesaplarında değerlendirilmesi sonucunda kur geliri elde edilirse yabancı kaynağa ilişkin kur zararından indirilemeyecek.

 

Tebliğde finansman gider kısıtlaması dışında iki düzenleme daha bulunuyor. Bilindiği gibi 7256 Sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi Kanunu’nda değişiklik yapılarak,

 

i. sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisselerinin belirli şartlar dahilinde vergilendirilmesi,

 

ii. Borsa İstanbul’da ilk defa işlem görmek üzere en az %20 halka arz edilen şirketler için kurumlar vergisi oranının 2 puanlık indirimli uygulanması,

 

Yönünde düzenleme yapılmıştı.

 

Söz konusu Tebliğ ile bu iki uygulamanın usul ve esasları da belirlendi.

Bununla birlikte, 2021 yılı için %25 (birinci geçici vergilendirme döneminde %20), 2022 yılı için ise %23 olarak belirlenen kurumlar vergisi oranına ilişkin de açıklamalar yapıldı.

 

Anılan Tebliğ'e ekli PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.

 

Bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

PDF

paylaş

Mali Açıklamalarımıza Ulaşın

Güncel mali açıklamalardan haberdar olmak için kaydolabilirsiniz...