Loading

2021-049 Kurumlar Vergisi Mükellefleri ile SMMM - YMM'lere Gerçek Faydalanıcı Bildirimi Zorunluluğu Getirildi.

13 Temmuz 2021

(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için sayfamızdaki "e-bültene kaydol" bağlantısını kullanabilirsiniz.) Kaynak göstermeden yayımlanamaz.

 

2021/049

13.07.2021

 

Konu: Kurumlar Vergisi Mükellefleri ile SMMM - YMM’lere Gerçek Faydalanıcı Bildirimi Zorunluluğu Getirildi.

 

13.07.2021 Tarih ve 31540 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 529 Seri No.lu VUK Tebliği ile kurumlar vergisi mükellefleri ile meslek mensuplarına yeni bir bildirim zorunluluğu getirildi.

 

Yapılan düzenlemeye göre Tebliğde sayılanlar, “gerçek faydalanıcıları” kurumlar vergisi beyannamesinin ekinde, kurumlar vergisi mükellefi olmayanlar ise bir form ile elektronik ortamda bildirecek.

 

Gerçek faydalanıcı ise tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri nihai olarak kontrolünde bulunduran ya da bunlar üzerinde nihai nüfuz sahibi olan gerçek kişi veya kişiler şeklinde tanımlanmış.

 

Zorunluluk getirilen tüm mükellefler için ilk bildirimin 31.08.2021 tarihine kadar yapılması gerekiyor.

 

Tüzel kişilerde %25’i aşan hisseye sahip gerçek kişi ortaklar ile bu oranda bir ortaklığın olmaması durumunda tüzel kişiliği kontrol edenler gerçek faydalanıcı olarak kabul edilecek.

Anılan Tebliğ ektedir.

 

Bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

 

PDF

paylaş

Mali Açıklamalarımıza Ulaşın

Güncel mali açıklamalardan haberdar olmak için kaydolabilirsiniz...