Loading

Ticari Defterlerdeki Yevmiye Madde Numaraları Bir Hesap Döneminde Her Ay “1”den Başlar mı? (Konuk Yazar SMMM Hüseyin Yörükoğlu)

24 Ağustos 2021

Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir. Bu nedenle makale tarihini göz önünde bulundurunuz.

 

24.08.2021

 

Konu: Ticari Defterlerdeki Yevmiye Madde Numaraları Bir Hesap Döneminde Her Ay “1”den Başlar mı?

 

Yevmiye madde numarası yevmiye defterinde olması gereken müteselsil devam eden bir sıra numarasıdır.

 

19.12.2012 tarih ve 28502 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ’in 6. maddesine göre yevmiye defteri şu şekilde tarif edilmiştir:

 

“Yevmiye defteri, kayda geçirilmesi gereken işlemlerin ilgili belge veya ispata dayanan evraktan çıkarılarak tarih sırasıyla ve “madde” halinde düzenli olarak yazıldığı defterdir.

 

Yevmiye maddelerinin en az aşağıdaki bilgileri içermesi şarttır:

 

a) Madde sıra numarası,

 

b) Tarih,

 

c) Borçlu hesap,

 

ç) Alacaklı hesap,

 

d) Tutar,

 

e) Her kaydın dayandığı belgelerin türü ile varsa tarihleri ve sayıları.

 

Yevmiye defteri ciltli ve sayfaları müteselsil sıra numaralı olur; vergi kanunlarına uygun olmak şartıyla müteharrik yapraklı defterler de kullanılabilir.”

 

Tebliğ’den de anlaşıldığı gibi, yevmiye maddelerinde mutlaka madde sıra numarasının olması gerekmektedir.

 

Yevmiye defterlerinde yevmiye madde numaralarının bulunmasının gerektiği ve bu madde numaralarının müteselsil devam eden bir sıra takip edeceği yönünde bir tereddüt bulunmamakla birlikte, madde numaralarının aylık olarak birbirlerini takip ettiklerine, yevmiye maddelerinin her aybaşında 1’den başlamak üzere numaralandırıldıklarına tanık olunmuştur. Sebebi sorulduğunda ise, büyük bir firma olmaları sebebiyle madde numaralarının çok büyük rakamlara ulaşmaması için böyle bir yöntem izlendiği, ifade edilmiştir.

 

Oysa, Gelir İdaresi Başkanlığı’nca Mayıs 2021’de yayımlanan e-defter Uygulama Kılavuzu’nun 21. sayfasında 19. Yevmiye Madde Sıra Numarası başlığı altında;

 

Yevmiye Madde Numarası için “Yevmiye maddelerine müteselsil verilen sıra numarasıdır.” şeklindeki tanımdan sonra, “Yevmiye madde numarası hesap dönemi başlangıcında “1”’den başlatılacak ve izleyen her yevmiye maddesi (entryHeader) için müteselsil olarak kullanılacaktır.” denilmiş ve ardında da;

 

“Yevmiye madde numarası yevmiye defterinde olması gereken ve hesap dönemi başında 1’den başlatılan ve hesap döneminin sonuna kadar müteselsil devam eden bir sıra numarasıdır. Bu numara her yevmiye defteri parçasında müteselsil ilerlemelidir.

 

Örneğin, 1 Ocak- 31 Aralık hesap dönemini kullanan bir mükellefin Ocak ayına ait en son defter parçasında yevmiye madde numarası 100 de bittiyse, Şubat ayının ilk parçası 101 yevmiye madde numarasından başlatılmalıdır.” şeklinde de açıklamalar yapılmıştır.

 

Bu bağlamda, yevmiye madde numaralarının hesap dönemi başında 1’den başlayıp, hesap dönemi sonuna kadar müteselsil olarak devam etmeleri gerekmekte olup, hesap dönemi içinde madde sıra numaralarının sonlandırılıp, tekrar başlatılması uygun olmayacak ve defter sahiplerinin aleyhine sonuçlar doğurabilecektir.

 

(Hazırlayan: Hüseyin Yörükoğlu, SMMM)

PDF

paylaş