Loading

Özel Okullarda Peşin Tahsil Edilen KDV Nedeniyle Yaşanan Mağduriyet (Konuk Yazar SMMM Hüseyin Yörükoğlu)

16 Ocak 2024

Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir. Bu nedenle makale tarihini göz önünde bulundurunuz.

 

16.01.2024

 

Konu: Özel Okullarda Peşin Tahsil Edilen KDV Nedeniyle Yaşanan Mağduriyet

 

Bilindiği üzere, özel okullarda öğrenim gören öğrencilerin okul ücretleri KDV dahil olarak eğitim ve öğretim yılı başlamadan ve aylar öncesinden yıllık veya altı aylık olarak peşin tahsil edilmektedir.

 

Ödemeler yapıldıktan sonra Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 28’inci maddesi gereğince Cumhurbaşkanı tarafından KDV oranlarında artışa gidilirse ailelerden KDV’deki artış oranına isabet eden tutar talep edilmekte, KDV oranlarında indirime gidilirse bu kez indirime isabet eden tutar iade edilmektedir.

 

Burada aileler açısından önemli sorun, okul idarelerinin peşin tahsil ettikleri KDV tutarlarını okullar açılıp, hizmet verilmeye başlandıktan sonra, yani hizmet ifasının gerçekleştiği aylarda   vergi dairelerine ödedikleri halde aylar öncesinde eğitim ücretine dahil olarak peşin tahsil edilmesidir.

 

Örneğin, eğitimde Katma Değer Vergisi oranı %10 ise, özel okul bir öğrenciye ait okul ücretini peşin olarak Mart ayında 100.000,00 TL. olarak tahsil etmiş olduğunda bunun 90.909,09 TL.’sinin eğitim ücreti olmasına rağmen, 9.090,91 TL.’si KDV olup, ancak, faturalar velilere hizmetin verildiği aylarda düzenlendiğinden, KDV’ler ise aylar sonrasında ay ay beyan edilerek ödenecektedir.

 

Tabii, KDV Kanunu’nun 10/a maddesi hükmüne göre; vergiyi doğuran olay, malın teslimi ve hizmetin ifası sonucu oluştuğundan, öğrenciye verilen eğitim hizmeti gerçekleştiğinde vergiyi doğuran olay da gerçekleşeceğinden, KDV ödemesinde yasal bir sorun bulunmamaktadır.

 

Gelir İdaresi Başkanlığı’nca KDV dahil olarak peşin ödenen ücretlere ilişkin verilen muktezalar da KDV’nin eğitim hizmetinin gerçekleşeceği ayda doğacağı yönündedir.

 

Ancak, yasal bir sorun olmamakla birlikte aileler KDV’nin peşin tahsil edilmesi nedeniyle özellikle enflasyon oranlarının yüksek olduğu (zira KDV tutarı ne kadar geç ödenirse yüksek enflasyon nedeniyle aileler için yükü daha az olacaktır), ekonomik sıkıntı çektikleri bu dönemde zorluk yaşamakta ve haksızlığa uğramaktadırlar.

 

Özel okulların 2024-2025 dönemi için %60 oranında zam talep ettikleri bu dönemde bir önceki yıl örneğin 100.000,00 TL. olan okul ücreti muhtemelen (KDV dahil) 160.000,00 TL. olarak belirlenecek, aileler aylar öncesinden, okul idaresinin henüz vergi dairesine ödemeyeceği 14.545,45 TL.’lık KDV bedelini defaten ödemiş olacaktır.

 

Eğer, bir de KDV oranı ücretler ödendikten sonra yükselirse, yükselen orana isabet eden KDV tutarı bu kez de yine daha KDV beyannameleri verilmeden tahsil edilecektir.   

 

Bu bağlamda ailelerin okul idareleri tarafından hemen ödenmeyecek KDV’den dolayı mağdur edilmemeleri gerekmektedir. Bu sebeple de bu mağduriyetin devam etmemesi için okul idaresi yönünden maliyet unsuru olmayan KDV tutarlarının vergi dairelerine ödenecekleri dönemlerde tahsil edilmesi daha uygun ve adaletli olacaktır.

 

Gerekirse konuyla ilgili bir düzenleme de yapılmalıdır.

 

(Hazırlayan: Hüseyin Yörükoğlu, SMMM)

PDF

paylaş