Loading

O Zaman UYAP Neden Var? (Konuk Yazar SMMM Hüseyin Yörükoğlu)

05 Nisan 2022

Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir. Bu nedenle makale tarihini göz önünde bulundurunuz.

 

05.04.2022

 

Konu: O Zaman UYAP Neden Var?

 

UYAP Bilişim Sisteminde şunlar yazılıdır:

 

UYAP kapsamında, bilgi ve belge alış verişini elektronik ortama taşımak için diğer kurum ve kuruluşların bilgi sistemleriyle entegrasyonlar gerçekleştirilmiştir. Bu sayede idarî ve yargısal süreçte mükerrer yapılan işlemlerle gereksiz uygulamaları, ara süreçleri ortadan kaldırmakta, sürat ve kolaylıklar sağlayarak, iş yoğunluğunu azaltmakta ve personel açığından kaynaklanan sıkıntıları en aza indirmekte, posta ve kırtasiye gibi masraflardan tasarruf sağlamaktadır.

 

Elektronik ortamda haberleşme sayesinde haftalar süren yazışmalar bir iki saniyede yapılabilmektedir. Bilişim teknolojileri sayesinde adli birimlerin performansının ölçümü, kaynakların etkin dağıtımı yapılabilmekte, elektronik dosyalama sayesinde adli bilgi ve belgeler güvenli ortamda saklanabilmektedir.

 

UYAP Bilirkişi Portal Girişinde de şunlar yazmaktadır:

 

Türkiye genelinde yargıda bilirkişi olarak görev alan kişilerin adliyeye gitmeden dosyaları ile ilgili işlemlerini elektronik ortamda takip edebilmeleri için Adalet Bakanlığı tarafından sunulan bir hizmettir.

 

Bu açıklamalara göre, artık kağıt ortamında rapor ve yazışmaların mümkün olduğunca asgari olması gerekmektedir.

 

Nitekim, 2022 yılı bilirkişilik başvuruları da elektronik ortamda yani UYAP Bilirkişi Portalı Bilgi Sistemi üzerinden yapılmıştır.

 

Hal böyle iken, talimat dosyalarında, yani başka bir şehirdeki mahkemeler tarafından görevlendirilen bilirkişilere yerel mahkemeler tarafından teslim edilen dosyalarda, bilirkişiler raporlarını kendilerini görevlendiren mahkemeye UYAP üzerinden göndermeleri gerekirken işleyiş böyle olmamakta, dosyayı bilirkişiye veren yerel mahkeme bilirkişiden raporu yazılı olarak kendilerine verilmesini istemektedir. Gerekçe olarak da, bilirkişi tarafından esas mahkemeye gönderilen dosyayı göremedikleri, rapor yazılı olarak kendilerine gelmezse dosyayı kapatamadıkları gösterilmektedir.

 

Bu durumda,  bilirkişiler kendilerini görevlendiren esas mahkemeye düzenledikleri raporları gönderme imkanına sahipken, yerel mahkemenin raporu yazılı olarak kendilerine verilmesini istemeleri nedeniyle yargısal süreçte mükerrer yapılan işlemlerle gereksiz uygulamalar, ara süreçler ortadan kalkmamakta, sürat ve kolaylıklar sağlanamamakta, iş yoğunluğu azalmamakta ve personel açığından kaynaklanan sıkıntılar en aza inmemekte, posta ve kırtasiye gibi masraflardan tasarruf sağlanmamaktadır. Elektronik ortamda haberleşme sayesinde bir iki saniyede yapılabilecek işler yine günler ve haftalar süren yazışmalara neden olmaktadır.

 

Bu bağlamda Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Daire Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı’nın bu soruna bir çözüm getirmesi, örneğin bilirkişi tarafından esas mahkemesine gönderilen raporun yerel mahkeme tarafından da görülmesi ve/veya dosyanın yerel mahkeme tarafından kapatılması sağlanmalıdır.

 

Bu konuda tarafımızca Bilirkişilik Daire Başkanlığı’na başvuru yapılmış olup, umarız en kısa zamanda bu sorun giderilir.

 

(Hazırlayan: Hüseyin Yörükoğlu, SMMM)

PDF

paylaş