Loading

Koronavirüs Kapsamında Ertelenen SGK Primleri.(Konuk Yazar SMMM Hüseyin Yörükoğlu)

22 Nisan 2020

Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir. Bu nedenle makale tarihini göz önünde bulundurunuz.

22.04.2020

Konu: Koronavirüs Kapsamında Ertelenen SGK Primleri.

Bilindiği üzere, koronavirüs kapsamında alınan tedbirlerden biri de Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından belirli işveren ve sigortalılar mücbir sebep kapsamına alınarak, bunların SGK prim ödemeleri ertelenmiştir.

Bu nedenle bu kapsama alınan işyerlerinde çalışan işçilerde,  prim ödemelerinin yapılmaması nedeniyle bir hak kaybına uğrayıp uğramayacakları konusunda tereddütler oluşabilecektir.

Yazımızın amacı da bu tereddütleri gidermek olacaktır.

Yapılan bu düzenlemede söz konusu olan aylık prim ve hizmet bildirgelerinin verilmesinin ertelenmesi değil, SGK prim ödemelerinin ertelenmesi olup bu kapsamdaki mükelleflerin prim ödemeleri Mart ayı için 02.11.2020, Nisan ayı için 30.11.2020 ve Mayıs ayı için 31.12.2020 tarihine ertelenmiştir.

Üstte de belirttiğimiz gibi, SGK’ya verilmesi gereken aylık prim ve hizmet bildirgeleri yükümlüleri tarafından verilmeye devam edilecektir.

İşçi ile işveren arasında yaşanan sorunların başında işçilerin o işyerinde kayıtlı olmamaları, yani işe giriş bildirgelerinin verilmemesi veya işe giriş bildirgeleri verilmiş olsa bile izleyen aylarda prim ve hizmet bildirgelerinin verilmemiş olması nedeniyle aylık primlerin hiç yatırılmamış olması ile işverenlerin,  işçilerinin sigorta primlerini gerçek ücretleri üzerinden yatırmamış olmasıdır.

Bu bağlamda, elbette SGK prim ödemesi yapılmayanların hizmetlerinin tespiti için 'hizmet tespit davası açması gerekecek, primleri eksik yatırılan kişiler de nihai olarak dava yoluyla gerçek ücretlerinin tespitini ve eksik sigorta primlerin tamamlanmasını talep edebileceklerdir.

Aksi takdirde çalışanların emeklilik ve sağlık hakkından yararlanma sürecinde aksaklıklar meydana gelecektir.

Konumuza dönersek, SGK prim ödemelerinin ertelenmesi aylık prim ve hizmet bildirgelerini gerçek duruma uygun şekilde veren işverenler yanında çalışan işçiler için bir sorun olmayacak, işverenin SGK prim borcunu ödenmemesi işvereni ilgilendiren bir durum olduğundan ödeme zamanı geldiğinde SGK işverenlerden bu primleri tahsil edecektir.  Burada bilinmesi gereken, primleri işverenin ödemekle, kurumun da tahsille sorumlu olduğudur. İşverenler işçilerin çalışmalarını (gerçek duruma uygun şekilde) SGK’ya bildirdikleri takdirde bu primlerin ödenmemiş, geç ödenmiş ya da ertelenmiş olması çalışanlar açısından bir sıkıntıya yol açmayacaktır. Önemli olan o çalışmaların SGK’ya gerçeklere uygun olarak bildirilmiş olmasıdır.

(Hazırlayan: Hüseyin Yörükoğlu, SMMM)

PDF

paylaş