Loading

Korona Virüs Salgını ile Mücadele ve VUK Gereğince Düzenlenmesi Zorunlu Olan Belgeler.(Konuk Yazar SMMM Hüseyin Yörükoğlu)

06 Nisan 2020

Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir. Bu nedenle makale tarihini göz önünde bulundurunuz.

06.04.2020

Konu: Korona Virüs Salgını ile Mücadele ve VUK Gereğince Düzenlenmesi Zorunlu Olan Belgeler.

Fatura, sevk irsaliyesi ve taşıma irsaliyeleri ile ilgili düzenlemeler genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim ve harçlar hakkında uygulanmak üzere yasalaşan 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nda yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu’nun 21’inci maddesinde de faturadan istenilebilecek bir belge olarak söz edilmiştir.

Fatura, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyeleri, teslimat makbuzlarının düzenleme amacı da satıcı ile müşteri arasında meydana gelen ticari bir ilişkiyi ispat etmeye yarayan, hukuki niteliği olan belge şeklinde tanımlanmak mümkündür.

Söz konusu belgeler ile ilgili düzenleme yapılırken bu belgelerin vergi ve ticari hayatın düzenlenmesi dışında Dünyanın başına bir korona virüs belasının geleceği ve bu belgelerin de bu salgının önlenmesinde kullanılacağı akla gelir miydi?

İçişleri Bakanlığından “korona virüs” önlemlerine ilişkin olarak 03.04.2020 tarihinde yayımlanan yeni genelge ile,

-“Temel ihtiyaç (gıda/temizlik vb.) malzemeleri ile ilaç ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürün ve/veya malzemelerin lojistiği, üretimi ve naklinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar ve araçları; malın cinsi, teslimat yeri/alıcı adresi, teslimat tarihini gösteren taşıma irsaliyesi, teslimat makbuz veya fatura vb. belgeler ile giriş/çıkış yapabilecekleri,

-“Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe enerji arz güvenliğinin ihtiyaç duyduğu malzemenin nakli ve üretiminin gerçekleşmesinde görevli olanlar ile GSM operatörlerinin baz istasyonlarının bakım ve onarımında görevli olanların ve araçlarının; bu sektörlerde görevli olduklarına dair ilgili şirket tarafından düzenlenecek olan görev belgesi ve/veya sevk irsaliyesi ile giriş/çıkış yapabilecekleri”

Şeklinde düzenleme yapılmıştır.

Yapılan bu düzenleme ile fatura, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyeleri, teslimat makbuzları asli fonksiyonlarının yanında korona virüs salgının yayılmasının önlenmesinde kullanılacaktır.

(Hazırlayan: Hüseyin Yörükoğlu, SMMM)

PDF

paylaş