Loading

Bilirkişi Raporları İle İlgili Önemli Hususlar-2 (Bilirkişinin İstenilen Hususlarla İlgili İnceleme Yapması ve Görüş Açıklaması Hususu)(Konuk Yazar SMMM Hüseyin Yörükoğlu)

07 Ekim 2020

Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir. Bu nedenle makale tarihini göz önünde bulundurunuz.

07.10.2020

Konu: Bilirkişi Raporları İle İlgili Önemli Hususlar-2 (Bilirkişinin İstenilen Hususlarla İlgili İnceleme Yapması ve Görüş Açıklaması Hususu)

Geçen yazımızda bilirkişilik hizmetlerinin etkin, düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla temel ve alt uzmanlık alanlarına göre bilirkişilerin uyacağı rehber ilkeleri ve hazırlayacağı raporların standardını belirleme yetkisinin Bilirkişilik Daire Başkanlığının görevleri arasında olduğu belirtilerek, 07.09.2020 tarihinde, söz konusu Daire Başkanlığınca Bilirkişilerin Uyacağı Rehber İlkeler ve Bilirkişi Raporlarında Bulunması Gereken Hususlar konusunda 32 adet standartın belirlendiği belirtilmişti.

Bilirkişilik Daire Başkanlığınca yapılan düzenleme ile bilirkişilerin, bilirkişilik faaliyeti ile ilgili farkındalığının ve etkinliğinin artırılması, bilirkişilik hizmetleri ile raporların yazımında ülke genelinde geçerli olacak asgari bir standart oluşturularak bu alanda uygulama birliğinin sağlanmasının amaçlandığı belirtilmiştir.

“Standartlar”da dikkatimizi çeken ve önemli olduğunu düşündüğümüz hususlardan bir tanesi de, bilirkişinin görev alanının özelde kendisine sorulan sorularla ilgili ve sınırlı olması gerektiği hususudur. Bilirkişinin kendisinden istenen görüşün hazırlanması sırasında cevaplaması istenilen sorularla ilgili çalışma yapması ve eğer görev alanı belirlenmemişse görevlendirmenin kapsam ve sınırları ile cevaplaması istenen soruların mutlaka görevlendirmeyi yapan merciden talep edilmesinin gerektiğidir.

Kısacası bilirkişinin raporunda mahkemenin sadece kendisinden istediği hususlarla ilgili olarak inceleme yapıp, görüşünü açıklaması, gereksiz konulara girmemesi, raporunu uzun tutmaması, raporun kısa, öz ve açık bir şekilde hazırlaması, azami dikkat ve özen göstererek kendisine sorulan tüm sorulara cevap verecek biçimde raporunu hazırlaması gerekmektedir.

Zira, “Bilirkişilerin Uyacağı Rehber İlkeler ve Bilirkişi Raporlarında Bulunması Gereken Standartlar”ın 22.maddesinde de belirtildiği üzere, bilirkişi raporunda yer alan gereksiz ayrıntılar işin özünün gözden kaçırılmasına neden olabileceği gibi ortaya konulan görüşlerin anlaşılırlığını ve raporun denetimini de zorlaştıracaktır.

(Hazırlayan: Hüseyin Yörükoğlu, SMMM)

PDF

paylaş