Loading

2023 Yılı Ücret Gelirlerinin Beyanı. (Ergin DENGİ SMMM)

25 Mart 2024

Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir. Bu nedenle makale tarihini göz önünde bulundurunuz.

 

25.03.2024

 

Konu: 2023 Yılı Ücret Gelirlerinin Beyanı.

 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 86’ncı maddesine göre 2023 yılında,

 

-Tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş 1.900.000 TL’yi,

 

-Birden fazla işverenden alınmış ve birinci ücretten sonraki ücretlerinin toplamı 150.000 TL’yi,

 

-Birden fazla işverenden alınmış olmasına rağmen birinci işverenden alınan dahil ücret gelirleri toplamı 1.900.000 TL’yi,

 

Aşan ücretler için beyanname verilmesi gerekiyor.

 

Birden fazla işverenden ücret alan kişiler, hesaplamada birinci ücreti alınan en yüksek ücret olarak kabul edebilecekken, beyanname verme sınırını aşması halinde tüm ücretlerin toplamı beyan edilecek.

 

Beyanname verilip verilmeyeceğinde ve verginin hesaplamasında, brüt ücretten emekli aidatı, sosyal sigorta primleri, SGDP, hayat/sağlık sigortası primleri gibi kalemlerin düşülmesinden sonra kalan tutarın dikkate alınması gerekiyor.

 

Söz konusu düzenlemelerle ilgili örnek vermek gerekirse,

 

Örnek 1: 2023 yılında tek işverenden 2.000.000 TL ücret alıp başka geliri olmayan Bay A’nın,

 

2023 yılındaki gelirinin tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş olmasına rağmen tarifenin dördüncü gelir dilimi olan 1.900.000 TL’yi aştığı için gelir vergisi beyannamesi vermesi gerekecek.

 

Örnek 2: 2023 yılında birden fazla işverenden ücret alan Bay B’nin,

 

1’nci işverenden 170.000 TL, 2’nci işverenden 200.000 TL alması halinde, birinci ücretten sonraki ücret olan 170.000 TL’nin tarifenin ikinci gelir dilimi olan 150.000 TL’yi geçmesi nedeniyle Bay B’nin gelir vergisi beyannamesi vermesi gerekecek. (Hesaplamada 1’nci ücret olarak yüksek olan 200.000 TL dikkate alındı.)

 

Örnek 3: 2023 yılında birden fazla işverenden ücret alan Bay C’nin

 

1’nci işverenden 90.000 TL, 2’nci işverenden 1.800.000 TL, 3’üncü işverenden 50.000 TL ücret alması halinde, 1.800.000 TL 1’nci ücret olarak dikkate alınsa, bundan sonraki ücretlerin toplamı ise 140.000 TL olduğu için (150.000 TL’nin altında) beyanname vermesine gerek olmayacaktı.

 

Ancak, tüm ücretlerin toplamının tarifenin dördüncü gelir dilimi olan 1.900.000 TL’yi aşması nedeniyle Bay C’nin gelir vergisi beyannamesi vermesi gerekecek.

 

1 Mart - 31 Mart tarihleri arasında beyan edilmesi gereken gelirlerin 31 Mart 2024 Pazar günü olduğu için, 1 Nisan Pazartesi akşamına kadar beyan edilebilecek.

 

Beyan edilen gelire göre hesaplanan vergiden yıl içinde kesilmiş vergiler düşülüp kalan kısmı ise iki eşit taksitte ödenecek.

 

Saygılarımızla.

 

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

 

(Hazırlayan Ergin Dengi, SMMM)

PDF

paylaş