Loading

2021 Yılı Ücret Gelirlerinin Beyanı. (Ergin DENGİ, SMMM)

18 Mart 2022

Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir. Bu nedenle makale tarihini göz önünde bulundurunuz.

 

18.03.2022

Konu: 2021 Yılı Ücret Gelirlerinin Beyanı.

Gelir Vergisi Kanununun 86’ncı maddesine göre 2021 yılında,

-Tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş 650.000 TL’yi,

-Birden fazla işverenden alınmış ve birinci ücretten sonraki ücretlerinin toplamı 53.000 TL’yi,

-Birden fazla işverenden alınmış olmasına rağmen birinci işverenden alınan dahil ücret gelirleri toplamı 650.000 TL’yi,

Aşan ücretler için beyanname verilmesi gerekiyor.

Birden fazla işverenden ücret alan kişiler, hesaplamada birinci ücreti alınan en yüksek ücret olarak kabul edebilecekken, beyanname verme sınırını aşması halinde tüm ücretlerin toplamı beyan edilecek.

Beyanname verilip verilmeyeceğinde ve verginin hesaplamasında, brüt ücretten emekli aidatı, sosyal sigorta primleri, SGDP, hayat/sağlık sigortası primleri gibi kalemlerin düşülmesinden sonra kalan tutarın dikkate alınması gerekiyor.

Söz konusu düzenlemelerle ilgili örnek vermek gerekirse,

Örnek 1: 2021 yılında tek işverenden 680.000 TL ücret alıp başka geliri olmayan Bay A’

2021 yılındaki gelirinin tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş olmasına rağmen tarifenin dördüncü gelir dilimi olan 650.000 TL’yi aştığı için gelir vergisi beyannamesi vermesi gerekecek.

Örnek 2: 2021 yılında birden fazla işverenden ücret alan Bay B’nin,

1.işverenden 60.000 TL, 2.işverenden 140.000 TL alması halinde, birinci ücretten sonraki ücret olan 60.000 TL’nin tarifenin ikinci gelir dilimi olan 53.000 TL’yi geçmesi nedeniyle Bay B’nin gelir vergisi beyannamesi vermesi gerekecek. (Hesaplamada 1.ücret olarak yüksek olan 140.000 TL dikkate alındı.)

Örnek 3: 2021 yılında birden fazla işverenden ücret alan Bay C’nin

1.işverenden 620.000 TL, 2.işverenden 30.000 TL, 3.işverenden 15.000 TL ücret alması halinde, 620.000 TL 1. ücret olarak dikkate alınsa, bundan sonraki ücretlerin toplamı ise 45.000 TL olduğu için beyanname vermesine gerek olmayacaktı.

Ancak, tüm ücretlerin toplamının (665.000 TL) tarifenin dördüncü gelir dilimi olan 650.000 TL’yi aşması nedeniyle Bay C’nin gelir vergisi beyannamesi vermesi gerekecek.

Beyan edilen gelire göre hesaplanan vergiden yıl içinde kesilmiş vergiler düşülüp kalan kısmı ise iki eşit taksitte ödenecek.

Saygılarımızla.
 

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

Hazırlayan Ergin Dengi, SMMM

PDF

paylaş