Loading

2019 Yılında Birden Fazla İşverenden Alınan Ücretlerin Vergilendirilmesi. (Ergin Dengi,SMMM)

21 Nisan 2020

Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir. Bu nedenle makale tarihini göz önünde tutunuz.

21.04.2020

Konu: 2019 Yılında Birden Fazla İşverenden Alınan Ücretlerin Vergilendirilmesi.

Gelir Vergisi Kanununun 86’ncı maddesine göre tek işverenden alınan ve tevkif suretiyle vergilendirilen ücretlerin ayrıca yıllık gelir vergisi beyannamesinde beyan edilmesi söz konusu değil.

Birden fazla işverenden alınan ücretlerde ise durum farklı.

Birden fazla işverenden ücret alanlar da birden sonraki işverenden aldıkları ve tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretlerinin toplamı, Gelir Vergisi Kanununun 103’üncü maddesinde yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmıyorsa yine herhangi bir beyan yapılmayacak ancak aşıyorsa tüm ücretlerin toplamı yıllık beyanname ile beyan edilecektir. (Birinci ücret, alınan en yüksek ücret kabul edilmektedir.)

2019 yılında elde edilmiş ücretler için Gelir Vergisi Kanununun 103’üncü maddesinde yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutar 40.000 TL’dir.

Buna göre 2019 yılı içerisinde birden fazla işverenden ücret almış olan bir gerçek kişi için en yüksek ücreti dışındaki ücretlerinin toplamı 40.000 TL’yi aşmıyorsa beyanname vermeye gerek bulunmamaktadır.

Eğer birinci ücret haricindeki ücretlerin toplamı 40.000 TL’yi aşıyorsa bu kez ilk ücret dahil tüm ücretler toplanarak beyan edilecektir. Beyan edilen gelire göre hesaplanan vergiden yıl içinde kesilmiş vergiler düşülüp kalan kısmı ise iki eşit taksitte ödenecektir.

Saygılarımızla.
Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.

(Hazırlayan: Ergin DENGİ,SMMM)

PDF

paylaş