Vergiden Müstesna Yemek Yardımı

 

Güncelleme Tarihi: 08.01.2024

 

Günlük (KDV hariç)

TL

01.01.2024 tarihinden geçerli olmak üzere gelir vergisinden istisna tutar (GVK’nın 23/8’nci maddesi uyarınca “işverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 170 Türk lirasını aşmayan kısmı istisna kapsamındadır.)

170,00 TL