Vergiden Müstesna Yemek Yardımı

Güncelleme Tarihi: 04.01.2021

 

Günlük (KDV hariç)

TL

01.01.2021 tarihinden geçerli olmak üzere gelir vergisinden istisna tutar (GVK’nın 23/8’nci maddesi uyarınca buna ilişkin ödemenin yemek verme hizmetini sağlayan mükelleflere yapılması şarttır.)

25,00