Veraset ve İntikal Vergisi Oranları

Güncelleme Tarihi: 04.01.2021

 

01.01.2021 Tarihinden İtibaren Geçerli Veraset ve İntikal Vergisi Oranları

 

Matrah

Verginin Oranı (%)

Veraset Yoluyla

İntikallerde

İvazsız İntikallerde

İlk 380.000 TL için

1

10

Sonra gelen 900.000 TL için

3

15

Sonra gelen 1.900.000 TL için

5

20

Sonra gelen 3.600.000 TL için

7

25

Matrahın 6.780.000 TL’yi aşan bölümü için

10

30

 

2021 yılında uygulanacak istisna tutarları;

 

Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 335.534 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 669.479 TL),

 

İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 7.703 TL,

 

Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 Sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 7.703 TL,

 

olarak dikkate alınacaktır