KDV'de Kısmi Tevkifat Tablosu

Güncelleme Tarihi: 27.10.2022

 

Teslimin/Hizmetin Cinsi

Teslimin Yapıldığı/Hizmetin Verildiği Kuruluşlar

Tevkifat Oranı

KDV Genel Uygulama Tebliğindeki Bölümü

Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri

*Belirlenmiş Alıcılar

4/10

2.1.3.2.1.

5 Milyon TL’yi Aşan Yapım İşleri

KDV Mükellefleri

4/10

2.1.3.2.1.

Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler

*Belirlenmiş Alıcılar

9/10

2.1.3.2.2.

Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri

*Belirlenmiş Alıcılar

7/10

2.1.3.2.3.

Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri

*Belirlenmiş Alıcılar

5/10

2.1.3.2.4.

İşgücü Temin Hizmetleri

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

9/10

2.1.3.2.5.

Yapı Denetim Hizmetleri

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

9/10

2.1.3.2.6.

Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

7/10

2.1.3.2.7.

Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma / Götürme Hizmetleri

KDV Mükellefleri

9/10

2.1.3.2.8.

Spor Kulüplerinin Yayın, Reklâm ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

9/10

2.1.3.2.9.

Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

9/10

2.1.3.2.10.

Servis Taşımacılık Hizmetleri

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

5/10

2.1.3.2.11.

Karayolu ile Yük Taşıma Hizmetleri

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

2/10

2.1.3.2.11.

Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri

*Belirlenmiş Alıcılar

7/10

2.1.3.2.12.

Ticari Reklam Hizmetleri

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

3/10

2.1.3.2.15.

Külçe Metal Teslimleri

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

7/10

2.1.3.3.1.

Bakır, Çinko, Alüminyum ve Kurşun Ürünlerinin Teslimi

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

7/10

2.1.3.3.2.

Hurda ve Atık Teslimi

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

7/10

2.1.3.3.3.

Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kâğıt, Cam Hurda ve Atıkları ile Konfeksiyon Kırpıntılarından Elde Edilen Hammadde Teslimi

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

9/10

2.1.3.3.4.

Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı ile Ham Post ve Deri Teslimleri

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

9/10

2.1.3.3.5.

Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

5/10

2.1.3.3.6.

Demir Çelik Ürünlerinin Teslimi KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar 5/10 2.1.3.3.8.

                       

*Belirlenmiş Alıcılar:

 

- 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,

 

- Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,

 

- Döner sermayeli kuruluşlar,

 

- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

 

- Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,

 

- Bankalar,

 

- Sigorta ve reasürans şirketleri,

 

- Sendikalar ve üst kuruluşları

 

- Vakıf üniversiteleri,

 

- Mobil elektronik haberleşme işletmecileri,

 

- Büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri,

 

- Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),

 

- Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,

 

- Türkiye Varlık Fonu ile alt fonlara devredilen kuruluşlar,

 

- Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,

 

- Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,

 

- Payları Borsa İstanbul (BİST) A.Ş.nde işlem gören şirketler,

 

- Kalkınma ve yatırım ajansları

 

**Diğer Hizmetler:

 

KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.

 

Söz konusu işlemler için sınır, işlemin yapıldığı yıla ilişkin belirlenen fatura düzenleme sınırı KDV dahil 6.900 TL (2024) olarak belirlenmiştir.