KDV'de Kısmi Tevkifat Tablosu

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Güncelleme Tarihi: 01.04.2020

 

KDV Kanunu Uygulamasında Kısmi Tevkifat Konusu Hizmetler ve Teslimler

 

Teslimin/Hizmetin Cinsi

Teslimin Yapıldığı/Hizmetin Verildiği Kuruluşlar

Tevkifat Oranı

KDV GUT Bölümü

Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri

**Belirlenmiş Alıcılar

3/10

2.1.3.2.1.

Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler

**Belirlenmiş Alıcılar

9/10

2.1.3.2.2.

Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri

**Belirlenmiş Alıcılar

5/10

2.1.3.2.3.

Yemek servis ve organizasyon hizmetleri

**Belirlenmiş Alıcılar

5/10

2.1.3.2.4.1.

İşgücü temin hizmetleri (özel güvenlik ve koruma hizmetleri dahil)

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

9/10

2.1.3.2.5.

Yapı denetim hizmetleri

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

9/10

2.1.3.2.6.

Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri, çanta ve ayakkabı dikim işleri ve bu işlere aracılık hizmetleri

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

5/10

2.1.3.2.7.

Turistik mağazalara verilen müşteri bulma / götürme hizmetleri

KDV Mükellefleri

9/10

2.1.3.2.8.

Spor kulüplerinin yayın, reklam ve isim hakkı gelirlerine konu İşlemleri

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

9/10

2.1.3.2.9.

Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetleri

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

7/10

2.1.3.2.10.

Servis taşımacılığı hizmeti

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

5/10

2.1.3.2.11.

Her türlü baskı ve basım hizmetleri

**Belirlenmiş Alıcılar

5/10

2.1.3.2.12.

Külçe Metal Teslimleri Hurdadan elde edilenler dışındaki Bakır, Alüminyum ve Çinko külçe teslimleri

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

7/10

2.1.3.3.1.

Bakır Çinko ve Alüminyum Ürünlerinin Teslimi İlk üretici ithalatçı teslimi hariç

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

7/10

2.1.3.3.2.

Hurda ve Atık Teslimi(İstisnadan vazgeçilmesi halinde)

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

7/10

2.1.3.3.3.

Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kâğıt, Cam Hurda ve Atıkları ile Konfeksiyon Kırpıntılarından Elde Edilen Hammadde Teslimi

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

9/10

2.1.3.3.4.

Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimleri

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

9/10

2.1.3.3.5.

Ağaç ve orman ürünleri teslimi

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

5/10

2.1.3.3.6.

Diğer**

5018 Sayılı Kanuna Ekli Cetveller Kapsamındaki İdare, Kurum ve Kuruluşlar

5/10

2.1.3.2.13.

 

 

 

 

                       

*Belirlenmiş Alıcılar:

 

- 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,

 

- Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,

 

- Döner sermayeli kuruluşlar,

 

- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

 

- Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,

 

- Bankalar,

 

- Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),

 

- Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,

 

- Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,

 

- Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,

 

- Payları Borsa İstanbul (BİST) A.Ş.’ de işlem gören şirketler,

 

- Kalkınma ve yatırım ajansları.

 

**Diğer :

 

- KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruşlara ifa edilen ve yukarıda belirtilmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu idare, kurum ve kuruşlar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.
 

Bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.