Değerli Kağıt Bedelleri

Güncelleme Tarihi: 04.01.2021

 

01.01.2021 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Tutarlar:

 

Değerli Kağıdın Cinsi

Bedel (TL)

1-Noter kağıtları:

20,00

a) Noter kağıdı

20,00

b) Beyanname

40,00

c) Protesto, vekaletname, re’sen senet

40,00

2-(Mülga:30/12/2004-5281/14.md)  

 

3-Pasaportlar

180,00

4-İkamet izni (Değişik:28/7/2016- 6735/27 md.)    

125,00

5-(Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

6-(Değişik:14/1/2016-6661/3.md.) 

 

Kanuni bildirim süresi dışında doğum ned. düzenlenen TC kimlik kartı

30,00

Değiştirme nedeniyle düzenlenen TC kimlik kartı

30,00

Kayıp nedeniyle düzenlenen TC kimlik kartı

60,00

7-Aile cüzdanları

160,00

8-(Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

9-Sürücü belgeleri    

225,00

10-Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)

225,00

11-(Mülga:06/01/2017-680 KHK/35.md)   

 

12-Motorlu araç tescil belgesi

200,00

13-İş makinesi tescil belgesi

170,00

14-Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)

12,00

15-Mavi Kart  (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)

16,00

16-Yabancı çalışma izni belgesi 

125,00

17-Çalışma izni muafiyet belgesi

125,00