Değerli Kağıt Bedelleri

 

 

Güncelleme Tarihi: 29.12.2023

 

01.01.2024 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Tutarlar:

 

Değerli Kağıdın Cinsi

Bedel (TL)

1-Noter kağıtları:

 

a) Noter kağıdı

87,00

b) Beyanname

87,00

c) Protesto, vekaletname, re’sen senet

174,00

2-(Mülga:30/12/2004-5281/14.md)  

 

3-Pasaportlar

790,00

4-İkamet izni (Değişik:28/7/2016- 6735/27 md.)    

565,00

5-(Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

6-(Değişik:14/1/2016-6661/3.md.) 

 

  1. Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen TC kimlik kartı

130,00

  1. Değiştirme nedeniyle düzenlenen TC kimlik kartı

130,00

  1. Kayıp nedeniyle düzenlenen TC kimlik kartı

260,00

7-Aile cüzdanları

705,00

8-(Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

9-Sürücü belgeleri    

990,00

10-Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)

990,00

11-(Mülga:06/01/2017-680 KHK/35.md)   

 

12-Motorlu araç tescil belgesi

885,00

13-İş makinesi tescil belgesi

740,00

14-Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)

55,00

15-Mavi Kart  (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)

130,00

16-Yabancı çalışma izni belgesi 

565,00

17-Çalışma izni muafiyet belgesi

565,00