Loading

2024-022 Türk Lirası ile Ödeme Zorunluluğuna Bazı İstisnalar Getirildi.

28 Şubat 2024

(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için info@yontemymm.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.)

      

2024/022

28.02.2024

 

Konu: Türk Lirası ile Ödeme Zorunluluğuna Bazı İstisnalar Getirildi.

 

Bilindiği üzere, 2022 yılında yapılan düzenleme ile Türkiye’de yerleşiklerin kendi aralarında yapacakları emtia, hammadde, mamul, ticari mal gibi menkul satışlarında ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi zorunlu hale getirilmişti.

 

28.02.2024 Tarih ve 32474 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2024-32/69 No.lu Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile söz konusu uygulamaya bazı istisnalar getirildi.

 

Buna göre;

 

-19.04.2022 tarihinden önce dolaşıma girmiş olan döviz cinsinden kıymetli evraklara,

 

-19.04.2022 tarihinden önce düzenlenmiş olan faturalara,

 

-Kıymetli maden ve kıymetli taş alım satım işlemlerine,

 

-Dış ticaret sermaye şirketleri ve sektörel dış ticaret şirketleri üzerinden gerçekleştirilen ihracatlara,

 

-Transit ve gümrük antrepo rejimleri ile geçici depolama ve serbest bölge hükümlerinin uygulandığı malların teslimine,

 

-Serbest bölgede faaliyet gösteren firmalar ile dış ticaret işlemleri kapsamında yapılan teslimlere,

 

İlişkin ödemeler döviz cinsinden yapılabilmesi mümkün hale geldi.

 

Anılan Tebliğ’e ekli PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF

paylaş

Mali Açıklamalarımıza Ulaşın

Güncel mali açıklamalardan haberdar olmak için kaydolabilirsiniz...