Loading

2024-018 KDV Tevkifatı Uygulamasındaki 2.000 TL’lik Alt Sınır, Fatura Düzenleme Sınırı Olarak Yeniden Belirlendi.

12 Şubat 2024

(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için info@yontemymm.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.)

       

2024/018

12.02.2024

 

Konu: KDV Tevkifatı Uygulamasındaki 2.000 TL’lik Alt Sınır, Fatura Düzenleme Sınırı Olarak Yeniden Belirlendi.

 

10.02.2024 Tarih ve 32456 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 50 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile tevkifat uygulamasındaki alt sınır yükseltildi.

 

Düzenlemeden önce, tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 2.000 TL’yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmuyordu.

 

Yapılan değişiklikle bu sınır, işlemin yapıldığı yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232’nci maddesine göre belirlenen fatura düzenleme sınırı yükseltildi.

 

Buna göre, bu yıl fatura düzenleme sınırı ise 6.900 TL olarak belirlendiği için, 2024 yılında işlemin KDV dahil tutarının 6.900 TL’yi aşmaması durumunda KDV tevkifatı yapılmayacak.

 

Sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV’nin indirilebilmesi için ödenmiş olması şartıyla ilgili Kanun düzenlemesine ilişkin açıklama ve örneklere de yer verilen Tebliğ ektedir.

 

Bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

PDF

paylaş

Mali Açıklamalarımıza Ulaşın

Güncel mali açıklamalardan haberdar olmak için kaydolabilirsiniz...