Loading

2024-013 2023 Yılında Vergi Mevzuatında Yapılan Düzenleme ve Değişiklikler.

09 Ocak 2024

(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için info@yontemymm.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.)

       

2024/013

09.01.2024

 

Konu: 2023 Yılında Vergi Mevzuatında Yapılan Düzenleme ve Değişiklikler.

 

2023 yılında vergi mevzuatında yapılan önemli düzenleme ve değişikliklere ilişkin mali açıklamalarımızın listesi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 

Anılan değişikliklere tablodaki bağlantı adreslerinden ulaşabilirsiniz.

 

Konu

İlgili Düzenleme

Yayım Tarihi

İlgili Mevzuat

Mali Açıklama

Enflasyon Muhasebesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

555 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

31.12.2023

Vergi Usul Kanunu

Bağlantı Adresi

Eski Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar 1 Temmuz 2024 Tarihinden Sonra Kullanılamayacak.

557 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

30.12.2023

Vergi Usul Kanunu

Bağlantı Adresi

2 No.lu KDV Beyannamesinin Verilme ve Ödeme Süreleri Öne Çekildi.

7491 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

28.12.2023

Katma Değer Vergisi Kanunu

Bağlantı Adresi

Tütün Mamullerinde Uygulanan ÖTV Oranlarında Düzenlemeler Yapıldı.

8001 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

28.12.2023

Özel Tüketim Vergisi Kanunu

Bağlantı Adresi

Türk Lirası Cinsinden Vadeli Mevduat Hesaplarındaki Stopaj İndiriminin Süresini Uzatan Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı.

8002 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

28.12.2023

Gelir Vergisi Kanunu

Bağlantı Adresi

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezlerinde Çalışan Personelin Uzaktan Çalışma Teşvikinin Süresi Uzatıldı.

8004 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

28.12.2023

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu

Bağlantı Adresi

İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemi Kapsamında Hesaplanan KDV’nin İndirim Hakkının Kaldırılmasına İlişkin Yeni Düzenleme Yapıldı.

8000 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

28.12.2023

Katma Değer Vergisi Kanunu

Bağlantı Adresi

İhracatta Uygulanan Götürü Gider Uygulamasını Kaldıran ve Yabancılara Verilen Hizmetlerde Uygulanan Vergi İndirim Oranını Artıran Torba Kanun Yayımlandı.

7491 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

28.12.2023

Katma Değer, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi Kanunları

Bağlantı Adresi

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranı Yükseltildi.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Tebliği

01.12.2023

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Tebliği

Bağlantı Adresi

2023 Yılı Yeniden Değerleme Oranı Açıklandı.

554 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

25.11.2023

Vergi Usul Kanunu

Bağlantı Adresi

Anonim ve Limited Şirketlerde Asgari Sermaye Tutarı Artırıldı.

7887 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

25.11.2023

Türk Ticaret Kanunu

Bağlantı Adresi

İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemi Kapsamında Hesaplanan KDV’nin İndirim Hakkı Kaldırıldı.

7846 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

24.11.2023

KDV Kanunu

Bağlantı Adresi

Elektrikli Araçların ÖTV Matrahında Düzenlemeler Yapıldı.

7803 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

18.11.2023

Özel Tüketim Vergisi Kanunu

Bağlantı Adresi

Amme Alacaklarına Uygulanan Gecikme Zammı Oranı %3,5'e Yükseltildi.

7782 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

14.11.2023

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun

Bağlantı Adresi

Tecil Faiz Oranı %36'ya Yükseltildi.

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C, Sıra No:7)

14.11.2023

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun

Bağlantı Adresi

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranı Yükseltildi.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Tebliği

01.11.2023

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Tebliği

Bağlantı Adresi

Teknik İflas Hesabında Dikkate Alınmayacak Gider ve Zararlara İlişkin Düzenlemenin Süresi Uzatıldı.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

31.10.2023

Türk Ticaret Kanunu

Bağlantı Adresi

İnteraktif ve İnternet Vergi Dairesi Gibi Elektronik Uygulamalar Dijital Vergi Dairesi ile Birleştirildi.

552 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği

07.10.2023

Vergi Usul Kanunu

Bağlantı Adresi

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranı Yükseltildi.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Tebliği

28.09.2023

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Tebliği

Bağlantı Adresi

Taşınmaz Satış Kazancında KDV İstisnası Uygulamasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

47 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

07.09.2023

KDV Genel Uygulama Tebliği

Bağlantı Adresi

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranı Yükseltildi.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Tebliği

01.09.2023

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Tebliği

Bağlantı Adresi

Akaryakıtta Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarı Arttırıldı.

7390 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

16.07.2023

ÖTV Kanunu

Bağlantı Adresi

2023 Yılından İtibaren Uygulanmak Üzere Kurumlar Vergisi Oranı %25’e Yükseltildi.

7456 Sayılı Kanun

15.07.2023

Kurumlar Vergisi Kanunu

Bağlantı Adresi

Taşınmaz Satışlarındaki Kurumlar Vergisi ve KDV İstisnası Kaldırıldı.

7456 Sayılı Kanun

15.07.2023

Kurumlar Vergisi ve KDV Kanunu

Bağlantı Adresi

2023 Yılı İçin Motorlu Taşıtlar Vergisi İki Kat Ödenecek.

7456 Sayılı Kanun

15.07.2023

MTV Kanunu

Bağlantı Adresi

Yurt Dışından Getirilen Cep Telefonlarının Kullanım İzin Harçları İle Diğer Maktu Harç Tutarlarının Artırılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

93 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği

13.07.2023

Harçlar Kanunu

Bağlantı Adresi

%18’lik Genel KDV Oranı %20’ye, %8 Olan Oran İse %10’a Yükseltildi.

7346 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

07.07.2023

KDV Kanunu

Bağlantı Adresi

Yurt Dışından Getirilen Cep Telefonlarının Kullanım İzin Harçları İle Diğer Maktu Harç Tutarları Arttırıldı.

7344 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

07.07.2023

Harçlar Kanunu

Bağlantı Adresi

Ek Vergi 6183 Sayılı Kanun Kapsamında 12 Aya Kadar Taksitlendirilebilecek.

2023/2 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesi

31.05.2023

2023/2 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesi

Bağlantı Adresi

Ek Vergi Uygulamasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

7440 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”

17.04.2023

7440 Sayılı Kanun

Bağlantı Adresi

Deprem Bölgesinde Yapılması Gereken Karşıt İncelemelere İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

47 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği

30.03.2023

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği

Bağlantı Adresi

Deprem Yardımlarında Uygulanacak Gelir Vergisi ve Diğer İstisnalara İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

2 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği

25.03.2023

7440 Sayılı Kanun

Bağlantı Adresi

Matrah Artırımı, Stok Affı ve Yapılandırmaya İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

7440 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

12.03.2023

7440 Sayılı Kanun

Bağlantı Adresi

İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulayan ve İstisna İndirimi Bulunan Kurumlar Vergisi Mükelleflerine 2022 Yılı İçin Ek Vergi Getirildi.

7440 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

12.03.2023

7440 Sayılı Kanun

Bağlantı Adresi

Matrah Artırımı, İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi ve Vergi Borçlarının Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Yayımlandı.

7440 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

12.03.2023

7440 Sayılı Kanun

Bağlantı Adresi

Elektrikli Araçların ÖTV Matrahında Düzenlemeler Yapıldı.

6885 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

03.03.2023

Özel Tüketim Vergisi Kanunu

Bağlantı Adresi

Sermaye Azaltımında Vergilemeye İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

21 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

01.03.2023

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği

Bağlantı Adresi

Depremden Etkilenen İllerde Geçerli Olacak KDV İadesi Uygulamasına İlişkin Düzenleme Yayımlandı.

45 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

25.02.2023

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği

Bağlantı Adresi

Deprem Bölgelerinde Kullanılmak Üzere Gerçekleşen Prefabrik Yapı ve Konteyner Teslimlerinde KDV Oranı Düşürüldü.

6790 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

14.02.2023

Katma Değer Vergisi Kanunu

Bağlantı Adresi

Şirketlerin Kendi Hisselerini Satın Almasında Uygulanan Tevkifat Oranı %0’a Düşürüldü.

6791 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

14.02.2023

7256 Sayılı Kanun

Bağlantı Adresi

Motorlu Araç Ticareti Yapan Firmalardan Teminat Alınmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

545 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

14.01.2023

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Bağlantı Adresi

31 Aralık 2022 Tarihli Bilançoda Yer Alan Dövizler İçin de Kur Korumalı Mevduattan Faydalanma İmkanı Getirildi.

2023/2 Sayılı Türk Lirası Mevduat Ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

10.01.2023

Türk Lirası Mevduat Ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

Bağlantı Adresi

İmalat Sanayinde Kullanılacak Makine ve Teçhizatın 2024 Yılı Sonuna Kadar KDV’siz Satın Alınabilmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

44 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

30.12.2022

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği

Bağlantı Adresi

Engelliler için Araç Alımında Uygulanan ÖTV İstisnası Üst Sınırı 1.004.200 TL'ye Yükseltildi.

11 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği

30.12.2022

Özel Tüketim Vergisi

Bağlantı Adresi

Emlak Vergisi 2023 Yılında %61,465 Zamlı Olacak.

82 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği

03.01.2023

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği

Bağlantı Adresi

 

paylaş

Mali Açıklamalarımıza Ulaşın

Güncel mali açıklamalardan haberdar olmak için kaydolabilirsiniz...