Loading

2024-008 Emlak Vergisi 2024 Yılında %29,23 Zamlı Olacak.

03 Ocak 2024

(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için info@yontemymm.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.)

       

2024/008

03.01.2024

 

Konu: Emlak Vergisi 2024 Yılında %29,23 Zamlı Olacak.

 

Bilindiği gibi emlak vergisi uygulamasında, vergi değeri, mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren her yıl, bir önceki yıla ait vergi değerinin Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca aynı yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı oranında artırılmakta ve vergi de buna göre hesaplanmaktadır.

 

2023 yılına ait uygulanacak yeniden değerleme oranı ise %58,46 (belli sekiz  virgül kırk altı) olarak ilan edilmişti.

 

Bu nedenle 2024 yılı emlak vergisi hesabında vergi değerleri %29,23 (yirmi dokuz virgül yirmi üç) oranında artırılacak.

 

Bununla birlikte, 30.12.2023 Tarih ve 32415 Sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 84 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 2024 yılına ilişkin istisna tutarları ve uygulanacak tarife açıklandı.

 

2024 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile 2024 yılında mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin tespiti hususunda da açıklamaların yapıldığı Tebliğ’e aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/12/20231230M2-9.pdf

 

Bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

PDF

paylaş

Mali Açıklamalarımıza Ulaşın

Güncel mali açıklamalardan haberdar olmak için kaydolabilirsiniz...