Loading

2024-004 Binek Otomobil Gider Kısıtlamasında 2024 Yılında Uygulanacak Tutarlar.

02 Ocak 2024

(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için info@yontemymm.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.)

      

2024/004

02.01.2024

 

Konu: Binek Otomobil Gider Kısıtlamasında 2024 Yılında Uygulanacak Tutarlar.

 

Bilindiği üzere, 7194 Sayılı Kanunla getirilen ve 2020 yılında yürürlüğe giren yeni düzenlemeler ile binek otomobillerin iktisabında ve bunlara ilişkin giderlerde Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Kanunu yönünden bazı kısıtlamalar getirilmişti.

 

30.12.2023 Tarih ve 32415 Sayılı 2’nci Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 324 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile söz konusu uygulamanın 2024 yılında uygulanacak hadleri yeniden belirlenerek aşağıdaki gibi oldu:

 

-Binek araçların alımında gider yazılabilecek azami KDV ve ÖTV tutarı toplamı 440.000 TL’den 690.000 TL’ye,

 

-KDV ve ÖTV hariç tutar üzerinden amortisman ayrılmasının tercih edilmesi durumundaki tutar sınırı 500.000 TL’den 790.000 TL’ye,

 

-KDV ve ÖTV’nin aracın maliyetine eklenerek toplam tutar üzerinden amortisman ayrılmasının tercih edilmesi durumunda ise sınır 950.000 TL’den 1.500.000 TL’ye,


-Kiralanan binek araçlara ilişkin gider yazılabilecek azami tutar KDV hariç aylık 17.000 TL’den 26.000 TL’ye,

 

Çıkarıldı.

 

Bununla birlikte, satın alınan veya kiralanan araçlara ait yakıt, otopark, bakım-onarım, sigorta ve HGS/OGS gibi harcamaların %30’unun KKEG olarak dikkate alınması (aynı şekilde bu orana isabet eden KDV’nin de indirilmeyerek KKEG yapılması) yönündeki düzenlemenin ise bir tutara bağlı olmaması nedeniyle aynı şekilde devam ettiğini hatırlatırız.

 

Söz konusu Tebliğ’e aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/12/20231230M2-12.pdf

 

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

PDF

paylaş

Mali Açıklamalarımıza Ulaşın

Güncel mali açıklamalardan haberdar olmak için kaydolabilirsiniz...