Loading

2023-092 Gelir Vergisi Uygulamasında 2024 Yılında Geçerli Olacak Had ve Tutarlar Belli Oldu.

31 Aralık 2023

(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için info@yontemymm.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.)

      

2023/092

31.12.2023

 

Konu: Gelir Vergisi Uygulamasında 2024 Yılında Geçerli Olacak Had ve Tutarlar Belli Oldu.

 

30.12.2023 Tarih ve 32415 Sayılı 2’nci Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 324 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2024 yılında geçerli olacak had ve tutarlar açıklandı.

 

Buna göre,

 

-Gayrimenkul sermaye iratlarında (mesken kira geliri) uygulanan istisna tutarı 33.000 TL,

 

-Hizmet erbabına işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 170 TL,

 

-Değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı 87.000 TL,

 

-Arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı 200.000 TL,

 

-Tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı 13.000 TL,

 

-İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yapılan satışlarda uygulanan muafiyet sınırı 1.100.000 TL,

 

Olarak tespit edildi.

 

Engellilik indirimi tutarları, basit usule tabi olmanın genel ve özel şartlarını belirleyen hadler gibi diğer tutarların da açıklandığı anılan Tebliğ’e aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/12/20231230M2-12.pdf

 

Bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF

paylaş

Mali Açıklamalarımıza Ulaşın

Güncel mali açıklamalardan haberdar olmak için kaydolabilirsiniz...