Loading

2023-066 Taşınmaz Satış Kazancında KDV İstisnası Uygulamasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

07 Eylül 2023

(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için info@yontemymm.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.)

      

2023/066

07.09.2023

 

Konu: Taşınmaz Satış Kazancında KDV İstisnası Uygulamasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

 

Bilindiği üzere, 7456 Sayılı Kanun ile iki tam yıl aktifte bulunan taşınmazların satışında uygulanan KDV istisnası kaldırılmıştı. Ancak yayım tarihi olan 15.07.2023 tarihinden önce iktisap edilen taşınmazlarda ise istisnanın devam edeceği hüküm altına alınmıştı.

 

07.09.2023 Tarih ve 32302 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 47 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile söz konusu istisnanın uygulamasına ilişkin açıklamalara yer verildi.

 

Bununla birlikte deprem bölgesinde afetzedelere bağışlanmak amacıyla yapılan konutların inşasında gerçekleştirilen teslim ve hizmetlerin KDV istisnasıyla ilgili açıklamalara da yer verilen Tebliğ’e ekli PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/09/20230907-2.htm

 

Bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF

paylaş

Mali Açıklamalarımıza Ulaşın

Güncel mali açıklamalardan haberdar olmak için kaydolabilirsiniz...