Loading

2023-056 2023 Yılı İçin Motorlu Taşıtlar Vergisi İki Kat Ödenecek.

17 Temmuz 2023

(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için info@yontemymm.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.)

      

2023/056

17.07.2023

 

Konu: 2023 Yılı İçin Motorlu Taşıtlar Vergisi İki Kat Ödenecek.

 

Yeni Torba Kanun olarak bilinen “7456 Sayılı 6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi için Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 15.07.2023 Tarih ve 32249 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

 

Kanunla KDV, kurumlar vergisi gibi önemli düzenlemelere önceki mali açıklamalarımızda değinmiştik.

 

Bunlarla birlikte birçok düzenlemenin yer aldığı Kanundaki diğer önemli konular aşağıdaki gibi:

 

1. Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi Getirildi.

 

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda yer alan tarifelere göre vergiye tabi olan mükelleflere bir defaya mahsus olmak üzere, 2023 yılında tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergisi tutarı kadar ek motorlu taşıtlar vergisi getirildi.

 

Ek MTV’nin ilk taksidi Ağustos ayı, ikinci taksidi ise Kasım ayında iki taksitte; Kanunun yayımı ile 31.12.2023 tarihleri arasında ilk defa kayıt ve tescil edilecek araçlar için ise bunlara ilişkin MTV ile birlikte peşin olarak ödenecek.

 

2. Cumhurbaşkanına ÖTV Tutarlarını Değiştirme Yetkisi Verildi.

 

Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede yer alan malların vergi tutarlarının değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanına yetki verildi.

 

Buna göre Cumhurbaşkanı söz konusu listede yer alan mallara uygulanan maktu vergi tutarlarını, her bir mal itibarıyla söz konusu listede yer alan veya yeniden belirlenmiş sayılan en yüksek vergi tutarının beş katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye yetki verilmiş oldu.

 

3. Deprem Bölgesindeki Konutlara İlişkin Teslimler KDV’den İstisna Edildi.

 

Deprem bölgesinde afetzedelere bağışlanmak amacıyla yapılan konutların inşasında gerçekleştirilen teslim ve hizmetler 31.12.2024 tarihine kadar KDV’den istisna edildi.

 

Bunlarla birlikte GEKAP, asgari ücret desteği gibi düzenlemelerin de yer aldığı Kanuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/07/20230715-2.pdf

 

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF

paylaş

Mali Açıklamalarımıza Ulaşın

Güncel mali açıklamalardan haberdar olmak için kaydolabilirsiniz...