Loading

2023-055 Taşınmaz Satışlarındaki Kurumlar Vergisi ve KDV İstisnası Kaldırıldı.

17 Temmuz 2023

(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için info@yontemymm.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.)

      

2023/055

17.07.2023

 

Konu: Taşınmaz Satışlarındaki Kurumlar Vergisi ve KDV İstisnası Kaldırıldı.

 

Yeni Torba Kanun olarak bilinen “7456 Sayılı 6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi için Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 15.07.2023 Tarih ve 32249 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

 

Kanunla kurumların aktiflerinde yer alan yer alan taşınmazlara uygulanan kurumlar vergisi ve KDV yönünden önemli düzenlemeler yapıldı.

 

Ayrıca bazı fon kazançlarındaki kurumlar vergisi istisnası yeniden düzenlendi.

 

1. Taşınmaz Satış Kazancında Uygulanan Kurumlar Vergisi ve KDV İstisnası Kaldırıldı.

 

Düzenleme öncesinde iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından doğan kazançlarının %50’si kurumlar vergisinden istisnaydı. Ayrıca söz konusu taşınmazların satışında KDV istisnası bulunmaktaydı.

 

Bununla birlikte, Kanunun yürürlük tarihi olan 15.07.2023 tarihinden önce kurumların aktifinde yer alan taşınmazların satışından doğan kazançlara ilişkin kurumlar vergisi ve KDV istisnası uygulanmaya devam edecek.

 

Ancak kurumlar vergisi istisnasındaki %50’lik oran %25 olarak uygulanacak.

 

2. Taşınmazlar Kısmi Bölünmeye Konu Edilemeyecek.

 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre, taşınmazlar, iştirak hisseleri ile üretim/hizmet işletmelerinin kısmi bölünmeye konu edilmesi mümkündü.

 

Yapılan değişiklikle taşınmazlar kısmi bölünme kapsamından çıkarılarak vergisiz şekilde şirket aktifinden çıkarılamayacak.

 

Düzenleme 01.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olacak. Bu nedenle söz konusu işlemi yapmayı planlayan mükelleflerin bu tarihe kadar bölünme işlemini tamamlaması önem arz ediyor.

 

3. Bazı Yatırım Fonlarından Elde Edilen Karlara İlişkin Uygulanan İstisna Kaldırıldı.

 

Bilindiği üzere kurumların bazı yatırım fonlarından elde ettikleri kazançlar kurumlar vergisinden istisnaydı. Kanunun yayım tarihi olan 15.07.2023 tarihinden itibaren iktisap edilecek bu fonlar için istisna uygulanmayacak.

 

Anılan Kanuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/07/20230715-2.pdf

 

Bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF

paylaş

Mali Açıklamalarımıza Ulaşın

Güncel mali açıklamalardan haberdar olmak için kaydolabilirsiniz...