Loading

2023-037 Ek Vergi Uygulamasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

17 Nisan 2023

(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için info@yontemymm.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.)

      

2023/037

17.04.2023

 

Konu: Ek Vergi Uygulamasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

 

Bilindiği üzere, yeni af kanunu olarak bilinen 7440 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 12.03.2023 tarihinde yayımlanmıştı.

 

Söz konusu Kanunda matrah artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi gibi önemli düzenlemelerin yanında kurumlar vergisi mükellefleri için 2022 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde yer alan indirimli kurumlar vergisi matrahı, kurum kazancından düşülen istisna ve indirimlere ilişkin ek vergi uygulaması da yer almıştı.

 

Uygulamayla ilgili hangi istisna ve indirimlerin ek vergi kapsamında olduğu, verginin oranı gibi açıklamaların ve örneklerin yer aldığı 3 Seri No.lu Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği 15.04.2023 Tarih ve 32164 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

 

Anılan Tebliğ'e ekli PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

PDF

paylaş

Mali Açıklamalarımıza Ulaşın

Güncel mali açıklamalardan haberdar olmak için kaydolabilirsiniz...