Loading

2023-034 KDV İadesine İlişkin Düzenlemelerin Yer Aldığı Tebliğ Yayımlandı.

04 Nisan 2023

(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için info@yontemymm.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.)

      

2023/034

04.04.2023

 

Konu: KDV İadesine İlişkin Düzenlemelerin Yer Aldığı Tebliğ Yayımlandı.

 

01.04.2023 Tarih ve 32150 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 46 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile KDV iadesinde iade alt sınırı, mücbir sebep hali ve KDV’de matrah artırımı gibi konulara ilişkin düzenlemeler yapıldı.

 

Söz konusu Tebliğ ile yapılan başlıca düzenlemeler aşağıdaki gibi:

 

-KDV iadesinde asgari iade tutarı 2.000 TL olarak belirlendi. Buna göre mükelleflerin iade hakkı doğuran işlemlerden kaynaklanan iade talep tutarları 2.000 TL’nin altında ise söz konusu iade tutarı bir sonraki dönem ile birleştirilerek 2.000 TL’yi aştığı dönemde işleme alınacak.

 

-KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.5.2.) bölümünde sayılan;

 

Temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri,

 

Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri,

 

Her türlü yemek servisi ve organizasyon hizmetleri,

 

Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler,

 

Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri ile fason ayakkabı ve çanta dikim işleri ve fason işlerle ilgili aracılık hizmetleri,

 

Yapı denetim hizmeti,

 

Taşımacılık hizmetleri, servis taşımacılığı hizmeti,

 

Her türlü baskı ve basım hizmeti,

 

Ticari reklam hizmetleri,

 

İşgücü temin hizmeti,

 

Turistik mağazalara verilen müşteri bulma/götürme hizmeti,

 

ile ilgili nakden KDV iadelerinin ve 10.000 TL’yi aşan mahsuben iadelerin münhasıran vergi inceleme raporu ile yerine getirilmesi öngörülmüştür.

 

Söz konusu hizmetlerden kaynaklanan iadelerde işlemin yapıldığı yılda, süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesi bulunan mükellefler bu işlemlerden doğan   mahsuben iadelerini YMM raporu ile yerine getirebilirken, nakden iade için verilen teminatlar da YMM raporu ile çözülebilecek.

 

Mükelleflerin KDV matrah artırımı yapması halinde özel esaslar karşısındaki durumuna ilişkin düzenlemenin de yer aldığı Tebliğ'e ekli PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.

 

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

PDF

paylaş

Mali Açıklamalarımıza Ulaşın

Güncel mali açıklamalardan haberdar olmak için kaydolabilirsiniz...