Loading

2023-030 Deprem Yardımlarında Uygulanacak Gelir Vergisi ve Diğer İstisnalara İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

28 Mart 2023

(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için info@yontemymm.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.)

       

2023/030

28.03.2023

 

Konu: Deprem Yardımlarında Uygulanacak Gelir Vergisi ve Diğer İstisnalara İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

 

Yeni af kanunu olarak bilinen 7440 Sayılı Kanunda matrah artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi ve vergi borçlarının yapılandırılması gibi düzenlemeler ile birlikte deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa İlleri ile Sivas İlinin Gürün İlçesinde geçerli birçok düzenleme yer almıştı.

 

25.03.2023 Tarih ve 32143 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği ile,

 

-Depremden etkilenen hizmet erbabına yapılan ayni ve nakdi yardımlarda gelir vergisi ve damga vergisi istisnası,

 

-Depremden etkilenenlerin bedelsiz kullanımına bırakılan konutlarda emsal kira bedeli esasının uygulanmaması,

 

-Depremde vefat edenlerin mirasçılarına tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile sigorta ve emeklilik şirketleri tarafından ve bireysel emeklilik sisteminden yapılan ödemeler,

 

-Veraset ve intikal vergisi istisnası,

 

-Mükelleflerin tutulması zorunlu defterleri ile kullanmak mecburiyetinde bulunduğu belgelerinin depremlerde zayi olması,

 

-Depremler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerlerde bulunanlardan olan alacaklarda şüpheli alacak uygulaması,

 

-Binalara ve taşıtlara ilişkin vergiler ile diğer amme alacaklarının terkini,

 

Gibi düzenlemelerin usul ve esasları belli oldu.

 

Anılan Tebliğ'e ekli PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.

 

Bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

PDF

paylaş

Mali Açıklamalarımıza Ulaşın

Güncel mali açıklamalardan haberdar olmak için kaydolabilirsiniz...