Loading

2023-027 İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulayan ve İstisnaİndirimi Bulunan Kurumlar Vergisi Mükelleflerine 2022 Yılı İçin Ek Vergi Getirildi.

13 Mart 2023

(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için info@yontemymm.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.)

      

2023/027

13.03.2023

 

Konu: İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulayan ve İstisna/İndirimi Bulunan Kurumlar Vergisi Mükelleflerine 2022 Yılı İçin Ek Vergi Getirildi.

 

Yeni Af Kanunu olarak bilinen 7440 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 12.03.2023 Tarih ve 32130 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

 

Matrah artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi gibi önemli düzenlemelerin yer aldığı Kanunundaki bir diğer önemli düzenleme de indirimli kurumlar vergisi uygulayan ve istisna/indirim bulunan kurumlar vergisi mükelleflerine 2022 yılı geçerli olacak bir seferlik %10’luk ek vergi uygulaması.

 

Buna göre, kurumlar vergisi mükellefleri 2022 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde yer alan,

 

-32/A’ya tabi indirimli kurumlar vergisi matrahları ve indirim/istisna uyguladıkları tutar üzerinden %10,

 

-5/1-a kapsamındaki iştirak kazancı istisnası ve yurtdışı iştirak kazancı istisnası üzerinden ise %5,

 

Oranında ek hesaplanacak.

 

Kurum kazancında gider ve indirim olarak dikkate alınamayacak olan söz konusu verginin ilk taksiti kurumlar vergisinin ödemesi süresi içerisinde, ikinci taksiti ise bu süreyi takip eden dördüncü ay içerisinde ödenmesi gerekiyor.

 

Bununla birlikte aşağıda yer alan istisna ve indirimler için ise ek vergi söz konusu değil:

 

-Kur korumalı mevduat hesaplarından elde edilen kazançlara ilişkin istisna,

 

-Türkiye’de kurulu yatırım fonları ile yatırım ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları,

 

-Kira sertifikası ihracı amacıyla varlık ve hakların satışından doğan kazanç istisnası,

 

-Sat-kirala-geri al işlemlerinden doğan kazançlara yönelik istisna,

 

-Kooperatifler için uygulanan risturn istisnası,

 

-Sponsorluk harcamaları,

 

-Kamu kurumlarına  yapılan bağışlar,

 

-Okul, hastane, yurt, rehabilitasyon kurumları vb. yapılan bağışlar,

 

-Kültür ve turizm amaçlı bağışlar,

 

-Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına bağışlar,

 

-Kızılay ve Yeşilay’a yapılan bağışlar,

 

-Girişim sermayesi fonu şeklinde ayrılan tutar,

 

-Korumalı işyeri indirimi,

 

-Yatırım indirimi,

 

-İlgili kanunları uyarınca kurum kazancından indirilebilir bağış ve yardımlar,

 

Anılan Kanun’a aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/03/20230312-1.pd

 

Bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

PDF

paylaş

Mali Açıklamalarımıza Ulaşın

Güncel mali açıklamalardan haberdar olmak için kaydolabilirsiniz...