Loading

2023-024 Sermaye Azaltımında Vergilemeye İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

01 Mart 2023

(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için info@yontemymm.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.)

       

2023/024

01.03.2023

 

Konu: Sermaye Azaltımında Vergilemeye İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

 

Bilindiği gibi 2022 yılında yayımlanan 7420 sayılı Kanunla sermaye azaltımının vergilendirmesine ilişkin yasal düzenleme yapılmıştı.

 

Düzenleme, kurumlar tarafından sermayeye eklenen öz sermaye kalemlerinin, sermayeye eklendiği tarihten itibaren beş tam yıl geçtikten sonra herhangi bir şekilde sermaye azaltımına konu edilmesi durumunda, nakdî veya ayni sermaye ile sermayeye eklenen diğer unsurların toplam sermayeye oranlanması suretiyle azaltıma konu edilen tutar içerisindeki sermaye kalemleri belirlenmesi şeklindeydi.

 

01.03.2023 Tarih ve 32119 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 21 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile maddeye ilişkin açıklama ve örneklere yer verildi.

 

Nakdi sermaye artışında uygulanan indirimle ilgili süre sınırlamasının da yer aldığı anılan Tebliğe ekli PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.

 

Bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF

paylaş

Mali Açıklamalarımıza Ulaşın

Güncel mali açıklamalardan haberdar olmak için kaydolabilirsiniz...