Loading

2023-015 Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilerin Nakden İadesinde 2023 Yılı Hadleri Belli Oldu.

17 Ocak 2023

(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için info@yontemymm.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.)

 

2023/015

17.01.2023

 

Konu: Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilerin Nakden İadesinde 2023 Yılı Hadleri Belli Oldu.

 

Bilindiği üzere, tevkif yoluyla kesilen vergilerin yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden mahsubu ve kalan kısmın iadesi, geçici verginin mahsup ve iadesi 252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde düzenlenmiştir.

 

Anılan Tebliğe göre kesinti yoluyla ödenen vergilerin nakden iadesine ilişkin hadlerin yeniden değerleme oranına göre artacağı açıklanmıştır.

 

Buna göre 2023 yılında geçerli olacak hadler aşağıdaki gibi oldu:

 

-Tevkif yoluyla kesilen vergilere ilişkin nakden iade tutarı 151.000 TL,

 

-Mükelleflerle süresinde tam tasdik sözleşmesi düzenlemiş yeminli mali müşavirce düzenlenecek tam tasdik raporu uyarınca iade edilecek nakden iade tutarı 1.518.000 TL.

 

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın konuyla ilgili duyurusuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

 

https://www.gib.gov.tr/252-seri-nolu-gelir-vergisi-genel-tebliginde-yer-alan-ve-tevkif-yoluyla-kesilen-vergilerin-nakden-

 

Bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 
 

PDF

paylaş

Mali Açıklamalarımıza Ulaşın

Güncel mali açıklamalardan haberdar olmak için kaydolabilirsiniz...