Loading

2023-010 İmalat Sanayinde Kullanılacak Makine ve Teçhizatın 2024 Yılı Sonuna Kadar KDV’siz Satın Alınabilmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

04 Ocak 2023

(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için info@yontemymm.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.)

       

2023/010

04.01.2023

 

Konu: İmalat Sanayinde Kullanılacak Makine ve Teçhizatın 2024 Yılı Sonuna Kadar KDV’siz Satın Alınabilmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

 

Bilindiği üzere, KDV Kanununa eklenen geçici 39’uncu madde ile sanayi sicil belgesini haiz KDV mükelleflerine imalat sanayiinde kullanılmak üzere alınan 2018/11674 Sayılı Kararnameye ekli listede sayılan yeni makine ve teçhizat teslimleri önce 2019 daha sonra 2022 yılı sonuna kadar KDV’den istisna edilmiş ve Cumhurbaşkanına bu süreyi tekrar uzatma yetkisi verilmişti.

 

Daha sonra Cumhurbaşkanı bu yetkiyi kullanarak süreyi 2024 yılı sonuna kadar uzatmıştı.

 

30.12.2022 Tarih ve 32059 Sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 44 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile konuya ilişkin açıklamalar yapıldı.

 

Söz konusu Tebliğ'e ekli PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.

 

Bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF

paylaş

Mali Açıklamalarımıza Ulaşın

Güncel mali açıklamalardan haberdar olmak için kaydolabilirsiniz...