Loading

2023-009 Binek Otomobil Gider Kısıtlamasında 2023 Yılında Uygulanacak Tutarlar.

04 Ocak 2023

(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için info@yontemymm.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.)

      

2023/009

04.01.2023

 

Konu: Binek Otomobil Gider Kısıtlamasında 2023 Yılında Uygulanacak Tutarlar.

 

Bilindiği üzere, 7194 Sayılı Kanunla getirilen ve 2020 yılında yürürlüğe giren yeni düzenlemeler ile binek otomobillerin iktisabında ve bunlara ilişkin giderlerde Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Kanunu yönünden bazı kısıtlamalar getirilmişti.

 

30.12.2022 Tarih ve 32059 Sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 323 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile söz konusu uygulamanın 2023 yılında uygulanacak hadleri yeniden belirlenerek aşağıdaki gibi oldu:

 

-Binek araçların alımında gider yazılabilecek azami KDV ve ÖTV tutarı toplamı 200.000 TL’den 440.000 TL’ye,

 

-KDV ve ÖTV hariç tutar üzerinden amortisman ayrılmasının tercih edilmesi durumundaki tutar sınırı 230.000 TL’den 500.000 TL’ye,

 

-KDV ve ÖTV’nin aracın maliyetine eklenerek toplam tutar üzerinden amortisman ayrılmasının tercih edilmesi durumunda ise sınır 430.000 TL’den 950.000 TL’ye,


-Kiralanan binek araçlara ilişkin gider yazılabilecek azami tutar KDV hariç aylık 8.000 TL’den 17.000 TL’ye,

 

Çıkarıldı.

 

Bununla birlikte, satın alınan veya kiralanan araçlara ait yakıt, otopark, bakım-onarım, sigorta ve HGS/OGS gibi harcamaların %30’unun KKEG olarak dikkate alınması (aynı şekilde bu orana isabet eden KDV’nin de indirilmeyerek KKEG yapılması) yönündeki düzenlemenin ise bir tutara bağlı olmaması nedeniyle aynı şekilde devam ettiğini hatırlatırız.

 

Söz konusu Tebliğe ekli PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

PDF

paylaş

Mali Açıklamalarımıza Ulaşın

Güncel mali açıklamalardan haberdar olmak için kaydolabilirsiniz...