Loading

2023-007 Emlak Vergisi 2023 Yılında %61,465 Zamlı Olacak.

03 Ocak 2023

(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için info@yontemymm.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.)

      

2023/007

03.01.2023

 

Konu: Emlak Vergisi 2023 Yılında %61,465 Zamlı Olacak.

 

Bilindiği gibi emlak vergisi uygulamasında, vergi değeri, mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren her yıl, bir önceki yıla ait vergi değerinin Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca aynı yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı oranında artırılmakta ve vergi de buna göre hesaplanmaktadır.

 

2022 yılına ait uygulanacak yeniden değerleme oranı ise %122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak ilan edilmişti.

 

Bu nedenle 2023 yılı emlak vergisi hesabında vergi değerleri %61,465 (altmış bir virgül dört yüz altmış beş) oranında artırılacak.

 

Bununla birlikte, 30.12.2022 Tarih ve 32059 Sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 82 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 2023 yılına ilişkin istisna tutarları ve uygulanacak tarife açıklandı.

 

2023 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile 2023 yılında mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin tespiti hususunda da açıklamaların yapıldığı Tebliğe ekli PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.

 

Bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

PDF

paylaş

Mali Açıklamalarımıza Ulaşın

Güncel mali açıklamalardan haberdar olmak için kaydolabilirsiniz...