Loading

2023-003 Nakdi Yemek Bedeli ve Isınma Yardımının Gelir Vergisinden İstisna Edilmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

02 Ocak 2023

(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için info@yontemymm.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.)

      

2023/003

02.01.2023

 

Konu: Nakdi Yemek Bedeli ve Isınma Yardımının Gelir Vergisinden İstisna Edilmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

 

Bilindiği üzere, 09.11.2022 tarihinde yayımlanan 7420 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile çalışanlara sağlanan;

 

- Nakdi yemek yardımı (düzenleme öncesi sadece işyerinde verilen yemekler ve yemek kartı-çeki şeklindeki menfaatler gelir vergisi istisnası kapsamındaydı.)

 

- Elektrik, doğalgaz gibi yakacak yardımı (30.06.2023 tarihine kadar)

 

Gelir vergisinden istisna edilmişti.

 

30.12.2022 Tarih ve 32059 Sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 322 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile uygulamaların usul ve esasları belli oldu.

 

Tebliğe göre hizmet erbabına nakit olarak ödenen yemek bedelinin gelir vergisinden istisna edilebilmesi için;

 

a) İşverenler tarafından işyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi,

b) Günlük yemek bedelinin 110 TL’yi aşmaması,

c) Fiilen çalışılan günlere ilişkin olması,

 

gerekmekte.

 

Düzenlemeye göre 2022 yılının Aralık ayından itibaren geçerli uygulamada herhangi bir süre sınırı bulunmuyor.

 

Ayrıca işverenler tarafından çalışanlara verilecek elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık 1.000 TL’yi aşmayan ödemeler gelir vergisinden istisna tutulacak.

 

Ancak istisnadan yararlanabilmek için en önemli koşul, çalışanın mevcut ücretine ilave olarak yapılması.

 

09.11.2022 tarihinden itibaren geçerli olan uygulamada son tarih 30.06.2023.

 

Bunlarla birlikte yurt dışında yapılan inşaat işlerinde çalışana yapılan ücret ödemelerinin istisna edilmesine ilişkin açıklamaların da yer aldığı Tebliğe ekli PDF dosyasında ulaşabilirsiniz.

 

Bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

PDF

paylaş

Mali Açıklamalarımıza Ulaşın

Güncel mali açıklamalardan haberdar olmak için kaydolabilirsiniz...