Loading

2022-085 Gelir Vergisi Uygulamasında 2023 Yılında Geçerli Olacak Bazı Had ve Tutarlar Belli Oldu.

31 Aralık 2022

(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için info@yontemymm.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.)

      

2022/085

31.12.2022

 

Konu: Gelir Vergisi Uygulamasında 2023 Yılında Geçerli Olacak Had ve Tutarlar Belli Oldu.

 

30.12.2022 Tarih ve 32059 Sayılı Mükerer Resmi Gazetede yayımlanan 323 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2023 yılında geçerli olacak had ve tutarlar açıklandı.

 

Buna göre,

 

-Gayrimenkul sermaye iratlarında uygulanan istisna tutarı 21.000 TL,

 

-Hizmet erbabına işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 110 TL,

 

-Değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı 55.000 TL,

 

-Arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı 129.000 TL,

 

-Tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı 8.400 TL,

 

-İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yapılan satışlarda uygulanan muafiyet sınırı 700.000 TL,

 

Olarak tespit edildi.

 

Engellilik indirimi tutarları, basit usule tabi olmanın genel ve özel şartlarını belirleyen hadler gibi diğer tutarların da açıklandığı anılan Tebliğ ektedir.

 

Bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

PDF

paylaş

Mali Açıklamalarımıza Ulaşın

Güncel mali açıklamalardan haberdar olmak için kaydolabilirsiniz...