Loading

2022-075 Boş Ba-Bs Bildirimi Zorunluluğu Kaldırıldı.

05 Aralık 2022

Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için info@yontemymm.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.)

      

2022/075

05.12.2022

 

Konu: Boş Ba-Bs Bildirimi Zorunluluğu Kaldırıldı.

 

03.12.2022 Tarih ve 32032 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 543 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 396)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Ba-Bs formlarında önemli düzenlemeler yapıldı.

 

Buna göre bildirim yükümlülüğü olan mükelleflerin, Ocak 2023 dönemi Ba ve/veya Bs formu bildirimlerinde alış ve/veya satışları belirtilen haddin altında kalan veya elektronik belge olarak düzenlenen belgelerle ilgili dönem Ba-Bs bildirimlerini boş olarak yapma zorunluluğu kaldırıldı.

 

Düzenlemeye ilişkin örneklerin de yer aldığı Tebliğ'e ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.

 

Bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

PDF

paylaş

Mali Açıklamalarımıza Ulaşın

Güncel mali açıklamalardan haberdar olmak için kaydolabilirsiniz...