Loading

2022-072 2022 Yılı Yeniden Değerleme Oranı Açıklandı.

24 Kasım 2022

(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için info@yontemymm.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.)

       

2022/072

24.11.2022

 

Konu: 2022 Yılı Yeniden Değerleme Oranı Açıklandı.

 

24.11.2022 Tarih ve 32023 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 542 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı 2022 yılı için %122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edilmiştir.

 

Söz konusu Tebliğ'e ekli PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.

 

Bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

PDF

paylaş

Mali Açıklamalarımıza Ulaşın

Güncel mali açıklamalardan haberdar olmak için kaydolabilirsiniz...