Loading

2022-067 Teknik İflas Hesabında Dikkate Alınmayacak Gider ve Zararlara İlişkin Düzenlemenin Süresi Uzatıldı.

08 Kasım 2022

(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için info@yontemymm.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.)

      

2022/067

08.11.2022

 

Konu: Teknik İflas Hesabında Dikkate Alınmayacak Gider ve Zararlara İlişkin Düzenlemenin Süresi Uzatıldı.

 

Bilindiği üzere, TTK’nın 376’ncı maddesi “sermayenin kaybı” ve “borca batıklık” hallerini düzenliyor.

 

Anılan maddeye göre, son yıllık bilançoda, oluşan zararlar nedeniyle sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısından fazlasının karşılıksız kalması halinde şirket organlarının bazı önlemler alması gerekiyor.

 

2018 yılında yapılan düzenleme ile 01.01.2023 tarihine kadar yapılacak hesaplamalarda henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararları dikkate alınmayabileceği açıklanmıştı.

 

2020 yılında aynı maddede yapılan değişiklik ile ise kur farkı zararları ile birlikte 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden kiralamalardan kaynaklanan giderler, amortismanlar ve personel giderlerinin toplamının yarısı da hesaplama dışında bırakılabilecek giderler arasına eklenmişti.

 

01.01.2023 tarihinde sona erecek uygulama 08.11.2022 Tarih ve 32007 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 01.01.2024 tarihine kadar uzatıldı.

 

Anılan Tebliğ’e ekli PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.

 

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

PDF

paylaş

Mali Açıklamalarımıza Ulaşın

Güncel mali açıklamalardan haberdar olmak için kaydolabilirsiniz...