Loading

2022-063 KDV Tevkifatı, İndirim ve Gıda Ürünlerinde İade Talep Süresi Gibi Konulara İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

25 Ekim 2022

(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için sayfamızdaki "e-bültene kaydol" bağlantısını kullanabilirsiniz.) Kaynak göstermeden yayımlanamaz.
 

2022/063

25.10.2022

 

Konu: KDV Tevkifatı, İndirim ve Gıda Ürünlerinde İade Talep Süresi Gibi Konulara İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

 

25.10.2022 Tarih ve 31994 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 43 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile KDV iadesi ve tevkifat uygulamalarında önemli düzenlemeler yapıldı.

 

Söz konusu Tebliğ’de yer alan düzenlemeler aşağıdaki gibi:

 

1. KDV Tevkifatında İndirim Hakkı Beyannamenin Verildiği Zamana Göre Yeniden Düzenlendi:

 

Kısmi tevkifata tabi işlemlerde sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV’nin indiriminde değişiklik yapıldı. Buna göre, alıcı tarafından işlem;

 

-2 No.lu KDV beyannamesinde süresinde beyan edilirse söz konusu beyannamenin verildiği ayda,

 

-süresinden sonra beyan edilirse beyana ilişkin ödemenin yapıldığı ayda

 

İndirim konusu yapılabilecek.

 

Değişiklik öncesinde indirim 2 No.lu beyannamenin verildiği ayda yapılabilmekteydi.

 

2. Demir Çelik Ürünlerinin Tesliminde Tevkifat Oranı 5/10’a Yükseltildi:

 

Demir-çelik ürünlerinin tesliminde uygulanan 4/10’luk tevkifat oranı 5/10’a yükseltildi.

 

Ayrıca bu kapsamdaki ürünlerin payları Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem gören şirketler tarafından teslimlerinde de tevkifat yapılması zorunlu oldu.

 

Bilindiği gibi bu şirketler “belirlenmiş alıcı” olarak kabul edilmekte ve bunların tesliminde tevkifat yapılmamaktaydı.

 

Değişiklik Kasım ayından itibaren geçerli olacak.

 

3. İndirimli Orana Tabi Gıda Ürünlerinin Tesliminde Nakden İade Talep Süresi Kısaltıldı:

 

Düzenlemeyle, indirimli orana tabi gıda ürünlerinin tesliminden doğan KDV iadesinde yıl içinde nakden iade talep hakkı getirildi.

 

2023 yılından itibaren takvim yılının Ocak-Haziran dönemindeki teslimlerinden doğan KDV iadeleri, en erken ilgili yılın Haziran dönemi en geç ilgili yılın Kasım dönemi itibarıyla talep edilmesi kaydıyla nakden yapılabilecek.

 

Düzenlemeden önce söz konusu iade yılı içinde mahsuben, ertesi yıl nakden veya mahsuben alınabiliyordu.

 

4. İhracat ve Diğer Tam İstisnaya Tabi İşlemlere İlişkin KDV İadesinde Kur Farkı Konusu Netleştirildi:

 

Tebliğ ile ihracat gibi tam istisnaya tabi işlemlerden kaynaklı KDV iadesindeki kur farkı da netleştirildi.

 

Buna göre, iadeyi alan mükellef aleyhine oluşan kur farkı iade talep edilmeden önce yüklenim hesabına dahil edilebilecekken, iade işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra kur farkı faturasının gelmesi durumunda ise indirim hesaplarına dahil edildiği vergilendirme dönemine ilişkin iade hesabında dikkate alınabilecek.

 

Benzer şekilde, mükellef lehine oluşan kur farkı iade işlemleri sonuçlandırılmadan önce ortaya çıkması halinde bu tutarın iade hesabından düşülmesi gerekmekte. İade işlemleri sonuçlandırıldıktan sonraki lehe kur farklarına ait KDV için ise iade hesaplamasında bir işlem ya da düzeltme yapılması gerekmeyecek.

 

Sigorta şirketleri tarafından verilen süresiz ve şartsız kefalet senetlerin de teminat olarak sayılmasını düzenleyen Tebliğ'e ekli PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.

 

Bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF

paylaş

Mali Açıklamalarımıza Ulaşın

Güncel mali açıklamalardan haberdar olmak için kaydolabilirsiniz...