Loading

2022-062 2022 Yılının İlk Dokuz Ayında Vergi Mevzuatında Yapılan Düzenleme ve Değişiklikler.

06 Ekim 2022

(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için sayfamızdaki "e-bültene kaydol" bağlantısını kullanabilirsiniz.) Kaynak göstermeden yayımlanamaz.
 

2022/062

06.10.2022

 

Konu: 2022 Yılının İlk Dokuz Ayında Vergi Mevzuatında Yapılan Düzenleme ve Değişiklikler.

 

2022 yılının ilk dokuz ayında vergi mevzuatında yapılan önemli düzenleme ve değişikliklere ilişkin mali açıklamalarımızın listesi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 

Anılan değişikliklere tablodaki bağlantı adresine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

Konu

İlgili Düzenleme

Yayım Tarihi

İlgili Mevzuat

Mali Açıklama

30 Eylül 2022 Tarihli Bilançoda Yer Alan Dövizler İçin de Kur Korumalı Mevduattan Faydalanma İmkanı Getirildi.

2022/27 Sayılı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

30.09.2022

Türk Lirası Mevduat ve

Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

Bağlantı Adresi

Yeni Varlık Barışına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

1 Seri No.lu Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ

09.08.2022

Kurumlar Vergisi Kanunu

Bağlantı Adresi

Kur Korumalı Mevduat Hesaplarında Uygulanan İstisnanın Süresi Bir Kez Daha Uzatıldı.

5872 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

27.07.2022

Kurumlar Vergisi Kanunu

Bağlantı Adresi

Yabancılara Gerçekleştirilen Satışlarda 7 Bin TL’lik Nakit Tahsilat Sınırı Kaldırıldı.

540 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

23.07.2022

Vergi Usul Kanunu

Bağlantı Adresi

ÖTV Tebliğinde Yapılan Düzenleme ile Cumhurbaşkanına ÖTV Oranlarını Üç Katına Artırabilme ve Sıfırlayabilme Yetkisi Verildi.

10 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

26.07.2022

ÖTV Kanunu

Bağlantı Adresi

Amme Alacaklarına Uygulanan Gecikme Zammı Oranı %2,5'e Yükseltildi.

 

5801 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

21.07.2022

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

Bağlantı Adresi

Tecil Faiz Oranı %24'e Yükseltildi.

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C, Sıra No:6)

21.07.2022

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

Bağlantı Adresi

Yemek ve Ulaşım Bedelinde Uygulanan Gelir Vergisi İstisnası Yeniden Belirlendi.

5799 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

08.07.2022

Gelir Vergisi Kanunu

Bağlantı Adresi

Sigorta Şirketlerinin Düzenledikleri Kefalet Senetlerinin Teminat Olarak Sayılmasın İlişkin Tahsilat Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapıldı.

Seri: A Sıra:14 No.lu Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

07.07.2022

Tahsilat Genel Tebliği

Bağlantı Adresi

Yeni Bir Varlık Barışı Getirildi.

7417 Sayılı Devlet Memurları Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

05.07.2022

Kurumlar Vergisi Kanunu

Bağlantı Adresi

Elektrikli Araçlarda ÖTV Düzenlemesi, Nakdi Sermaye Artışı İndiriminde Süre Sınırı Gibi Birçok Konuda Düzenleme Yapan Kanun Yayımlandı.

7417 Sayılı Devlet Memurları Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

05.07.2022

Vergi Usul, Özel Tüketim Vergisi ve Kurumlar Vergisi Kanunları

Bağlantı Adresi

TL Cinsinden Vadeli Mevduat Hesaplarındaki Stopaj İndiriminin Süresi 6 Ay Daha Uzatıldı.

5752 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

28.06.2022

Gelir Vergisi Kanunu

Bağlantı Adresi

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında İmalat Sanayine Yönelik İnşaat İşlerinin KDV’den İstisna Edilmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

42 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

28.05.2022

KDV Genel Uygulama Tebliği

Bağlantı Adresi

İnternet Üzerinden Verilen İlanların Gelir İdaresine Bildirilmesine İlişkin VUK Tebliği Yayımlandı.

538 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

31.05.2022

Vergi Usul Kanunu

Bağlantı Adresi

Kur Korumalı Mevduat Hesaplarında Uygulanan İstisnanın Süresi Uzatıldı.

7407 Sayılı Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

28.05.2022

Kurumlar Vergisi Kanunu

Bağlantı Adresi

Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerinde Uygulanan ÖTV Oranları Artırıldı.

5614 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

27.05.2022

ÖTV Kanunu

Bağlantı Adresi

Basit Usulde Elde Edilen Kazançlara Uygulanan Gelir Vergisi İstisnasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

320 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

26.05.2022

Gelir Vergisi Genel Tebliği

Bağlantı Adresi

İhracatçı ve Sanayicilere Bir Puanlık Kurumlar Vergisi İndirimi Sağlayan Düzenlemeye İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

20 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

15.05.2022

Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ

Bağlantı Adresi

İhracat Bedeline Göre KDV İadesi ve İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Gibi Uygulamaların Getirildiği Tebliğ Yayımlandı.

41 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

21.04.2022

KDV Genel Uygulama Tebliği

Bağlantı Adresi

Hammadde, Mamul ve Emtia Gibi Satışlar İçin Türk Lirası ile Ödeme Zorunluğu Getirildi.

2022-32/66 Tebliğ No.lu Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

20.04.2022

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar

Bağlantı Adresi

Cep Telefonu, Tütün Gibi Bazı Ürünlerde Matrah, Tutar ve Oran Değişikliği Yapan Cumhurbaşkanı Kararları Yayımlandı.

5429, 5420 ve 5431 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararları

19.04.2022

ÖTV Kanunu

Bağlantı Adresi

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında İmalat Sanayine Yönelik İnşaat İşleri KDV’den İstisna Edildi.

7394 Sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

15.04.2022

Kurumlar, Gelir ve KDV Kanunları

Bağlantı Adresi

Konut Arsa ve İkinci El Araç Gibi Birçok Teslim ve Hizmette KDV Oranını Yeniden Belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı.

5259 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

29.03.2022

Katma Değer Vergisi Kanunu

Bağlantı Adresi

Fiziki Altınların Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüştürülmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

2022/11 Sayılı Altın Cinsinden Fiziki Varlıkların Finansal Sisteme Kazandırılması Hakkında Tebliğ

14.03.2022

Fiziki Varlıkların Finansal Sisteme Kazandırılması Hakkında Tebliğ

Bağlantı Adresi

Hakediş Aşamasındaki Kamu Alacakları, Vadesi Geçmiş Vergi Borçlarından Mahsup Edilebilecek.

77 Sıra No.lu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği

05.03.2022

77 Sıra No.lu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği

Bağlantı Adresi

Şirketler İçin Kur Korumalı Mevduat Hesaplarında En Kısa Vade 6 Aydan 3 Aya Düşürüldü.

2022/9 Sayılı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

07.03.2022

2022/9 Sayılı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

Bağlantı Adresi

Meskenlere Yapılan Elektrik Teslimlerinde KDV Oranı %18’den %8’e Düşürüldü.

5249 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

01.03.2022

KDV Genel Uygulama Tebliği

Bağlantı Adresi

Temel Gıdada KDV Oranı %8’den %1’e Düşürüldü.

5189 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

14.02.2022

KDV Genel Uygulama Tebliği

Bağlantı Adresi

Kur Korumalı Mevduat Hesaplarından Elde Edilen Kazançların Kurumlar Vergisinden İstisna Edilmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

19 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği

11.02.2022

Kurumlar Vergisi Tebliği

Bağlantı Adresi

Elektronik Ortamda Fatura Düzenleme Sınırını 5 Bin TL’den 2 Bin TL’ye Düşüren ve E-Fatura, E-İrsaliye Uygulamalarının Geçiş Zorunluluğu Hadlerini Yeniden Belirleyen Tebliğ Yayımlandı.

535 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

22.01.2022

509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği

Bağlantı Adresi

İhracatçı ve Sanayicilere Bir Puanlık Kurumlar Vergisi İndirimi Sağlayan Kanun Yayımlandı.

7351 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

22.01.2022

Kurumlar Vergisi Kanunu

Bağlantı Adresi

Binek Otomobillerin ÖTV Matrah Aralıklarında ve Oranlarında Düzenlemeler Yapıldı.

5096 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

13.01.2022

Özel Tüketim Vergisi Kanunu

Bağlantı Adresi

Sosyal İçerik Üreticiliği ile Mobil Cihazlar İçin Uygulama Geliştiriciliğinde Uygulanacak Gelir Vergisi İstisnasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

318 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

12.01.2022

Gelir Vergisi Tebliği

Bağlantı Adresi

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranı Düşürüldü.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Tebliği

03.01.2022

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Tebliği

Bağlantı Adresi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDF

paylaş

Mali Açıklamalarımıza Ulaşın

Güncel mali açıklamalardan haberdar olmak için kaydolabilirsiniz...