Loading

2022-048 Yeni Bir Varlık Barışı Getirildi.

06 Temmuz 2022

(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için sayfamızdaki "e-bültene kaydol" bağlantısını kullanabilirsiniz.) Kaynak göstermeden yayımlanamaz.
 

2022/048

06.07.2022

 

Konu: Yeni Bir Varlık Barışı Getirildi.

 

Bilindiği üzere, son varlık barışı düzenlemesi 7256 sayılı Kanun ile yapılmış ve uygulaması 30.06.2022 tarihinde sona ermişti.

 

05.07.2022 Tarih ve 31887 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7417 Sayılı Devlet Memurları Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yeni bir varlık barışı uygulaması daha getirilmiş oldu.

 

Yeni varlık barışında önceki uygulamalardan ayıran temel nokta ise vergili olması. 7256 Sayılı Kanundaki uygulamada herhangi bir vergi hesaplanması söz konusu değildi.

 

Türkiye’de ya da yurt dışında bulunan varlıkların kayda alınmasında ve yurda getirilmesinde farklılıklar bulunuyor.

 

1. Yurt Dışında Bulunan Varlıklar

 

Düzenlemeye göre Türkiye’deki gerçek ve tüzel kişiler, 31.03.2023 tarihine kadar yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını banka ve aracı kurumlara bildirerek serbestçe tasarruf edebilecek.

 

Yani bunların bildirilmesinde ve yurda getirilmesinde defter tutmak ya da mükellef olma zorunluluğu bulunmuyor. Bu nedenle mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişilerin de düzenlemeden yararlanması mümkün.

 

Banka ve aracı kurumlar bildirilen varlıklara ilişkin olarak, bildirilen varlıkların değeri üzerinden;

 

-30.09.2022 tarihine kadar yapılan bildirimler için %1,

 

-01.10.2022-31.12.2022 tarihleri arasındaki bildirimler için %2,

 

-31.03.2023 tarihine kadar yapılan bildirimler için ise %3,

 

Oranında vergiyi peşin olarak bildirimde bulunandan tahsil edecek.

 

Ancak, bildirilen varlıkların Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılan hesaplara yatırıldığı tarihten itibaren 1 yıl süreyle tutulması halinde ödenen vergi bildirim sahibine iade edilecek.

 

Ayrıca, bildirilen varlıklara isabet eden tutarlara ilişkin hiçbir suretle vergi incelemesi ya da vergi tarhiyatı yapılamayacak.

 

Diğer nedenlerle başlayan vergi incelemeleri sonucu bulunan matrah farkının bildirilen varlıklar nedeniyle ortaya çıktığının tespiti ve bildirilen tutarın matrah farkından fazla olması halinde de yine tarhiyat yapılması mümkün olmayacak.

 

Matrah farkının bildirilen varlıklara ait tutardan fazla olması halinde ise tarhiyat sadece aradaki tutar için yapılabilecek.

 

Bununla birlikte, bildirilen varlıkların bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde Türkiye’ye getirilmemesi ya da transfer edilmemesi halinde tarhiyatın yapılamayacağı yönündeki yukarıda yer alan hükümler geçerli olmayacak.

 

2. Türkiye’de Bulunan Varlıklar.

 

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar 31.03.2023 tarihine kadar vergi dairesine beyan edilebilecek.

 

Yani yurt içinde bulunan varlıklara ilişkin varlık barışından yararlanmak için defter tutma zorunluluğu bulunuyor.

 

Yurt dışı varlıklardan farklı olarak bildirim tarihine bakılmaksızın sabit şekilde %3 oranında verginin tarh edilerek izleyen ayın sonuna kadar ödenmesi gerekiyor.

 

Beyan edilen varlıklara ilişkin inceleme ve tarhiyat yapılamayacağı yönündeki düzenleme Türkiye’deki varlıklar için de geçerli.

 

Ayrıca gerek yurt dışında bulunan (defter tutan mükellefler için geçerli olmak üzere) gerekse de Türkiye’de bulunan varlıkların için deftere kaydedilerek pasifte özel bir fon hesabı açması ve bu hesabı iki yıl geçmedikçe işletmeden çekilmemesi zorunluluğu bulunuyor.

 

Anılan Kanuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/07/20220705-1.pdf

Bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla.


Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

PDF

paylaş

Mali Açıklamalarımıza Ulaşın

Güncel mali açıklamalardan haberdar olmak için kaydolabilirsiniz...