Loading

2022-046 Elektrikli Araçlarda ÖTV Düzenlemesi, Nakdi Sermaye Artışı İndiriminde Süre Sınırı Gibi Birçok Konuda Düzenleme Yapan Kanun Yayımlandı.

05 Temmuz 2022

(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için sayfamızdaki "e-bültene kaydol" bağlantısını kullanabilirsiniz.) Kaynak göstermeden yayımlanamaz.
 

2022/046

05.07.2022

Konu: Elektrikli Araçlarda ÖTV Düzenlemesi, Nakdi Sermaye Artışı İndiriminde Süre Sınırı Gibi Birçok Konuda Düzenleme Yapan Kanun Yayımlandı.

05.07.2022 Tarih ve 31887 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7417 Sayılı Devlet Memurları Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Vergi Usul, Özel Tüketim Vergisi ve Kurumlar Vergisi gibi Kanunlarda önemli düzenlemeler yapıldı.

Söz konusu Kanunda yer alan başlıca düzenlemeler;

Nakdi Sermaye Artışı İndirimine Süre Sınırı Getirildi.

 

Bilindiği üzere sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içerisinde ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışlarında söz konusu tutar üzerinden hesaplanan faizin %50’si indirim konusu yapılabiliyor.

 

Bu indirimden, sermaye artırımına ilişkin kararın tescil edildiği hesap döneminden itibaren başlamak üzere izleyen her bir dönem için ayrı ayrı yararlanma imkanı varken Kanun ile birlikte bu süreye sınır getirildi.

 

Buna göre, indirimden sermaye artışının tescil edildiği hesap dönemi ile bu dönemi izleyen dört hesap dönemi için yararlanılabilecek. Yani mükellefler cari yıl ve takip eden dört yıl olmak üzere toplam beş yıl bu indirimden yararlanabilecekler.

 

Özel Usulsüzlük Cezaları Artırıldı.

 

Vergi Usul Kanununda yapılan değişiklikle özel usulsüzlük cezaları yeniden belirlendi.

 

Buna göre,

 

-Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu, PSF, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi gibi belgelerin verilmemesi, alınmaması gibi durumlarda uygulanan ceza 240 TL’den 1.000 TL’ye,

 

-Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak tespit olunan yukarıda yazılı özel usulsüzlükler için kesilecek cezanın toplamı tutarı 120.000 TL’den 500.000 TL’ye,

 

Çıkarıldı.

 

Elektrikli Motorları Olan Araçlarda ÖTV Oranları Yeniden Belirlendi.

 

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli II Sayılı Listede yer alan elektrik motorlu araçlarda uygulanan ÖTV oranlarına ilişkin had ve tutarlar yeniden belirlendi. Düzenlemenin eski ve yeni hali aşağıdaki gibi:

 

Eski hali

 

Sadece elektrik motorlu olanlar

Vergi Oranı

- Motor gücü 85 kW'ı geçmeyenler

%10

- Motor gücü 85 kW'ı geçen fakat 120 kW'ı geçmeyenler

%25

- Motor gücü 120 kW'ı geçenler

%60

 

Yeni hali

 

Sadece elektrik motorlu olanlar

Vergi Oranı

- Motor gücü 160 kW’ı geçmeyenler

 

-- Özel tüketim vergisi matrahı 700.000 TL’yi aşmayanlar

%10

-- Diğerleri

%40

- Motor gücü 160 kW’ı geçenler

 

-- Özel tüketim vergisi matrahı 750.000 TL’yi aşmayanlar

%50

-- Diğerleri

%60

 

%25’lik Kurumlar Vergisi Uygulamasının Süresi Uzatıldı.

 

Bilindiği üzere 7394 Sayılı Kanun ile 2022 yılından itibaren geçerli olmak üzere bankalar, faktöring şirketleri, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerin için uygulanacak kurumlar vergisi oranı %25’e çıkarılmıştı.

 

Yapılan değişiklikle %25’lik bu oranın 2023 yılı ve izleyen yıllarda da geçerli olacağı kesinleşmiş oldu.

 

Gerçek Faydalanıcı Bildirimi Zorunluluğu Kanuna Eklendi.

 

Gerçek faydalanıcı bildirimi daha önce Kanun düzenlemesi yerine Tebliğ ile getirilen bir zorunluluk olduğundan, buna ilişkin kesilen cezalar dava konusu yapılmaktaydı.

 

Bunu önlemek amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı’na konu hakkında yetki verilmesi Vergi Usul Kanunu’na eklendi.

 

Anılan Kanuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/07/20220705-1.pdf

 

Bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

PDF

paylaş

Mali Açıklamalarımıza Ulaşın

Güncel mali açıklamalardan haberdar olmak için kaydolabilirsiniz...