Loading

2022-040 Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında İmalat Sanayine Yönelik İnşaat İşlerinin KDV’den İstisna Edilmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

31 Mayıs 2022

(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için info@yontemymm.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.)

      

2022/040

31.05.2022

 

Konu: Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında İmalat Sanayine Yönelik İnşaat İşlerinin KDV’den İstisna Edilmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

 

Bilindiği üzere, 7394 Sayılı Kanun ile Kurumlar, Gelir ve KDV Kanunu gibi birçok kanunda düzenleme yapılmıştı.

 

KDV Kanununda yapılan başlıca düzenlemeler ise,

 

-İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki inşaat işleri 2025 yılına kadar geçerli olmak üzere KDV’den istisna edilmesi,

 

-KDV istisnası kapsamında yabancılara satılan konutlarda, istisna kapsamında konutu elden çıkarma süresi 1 yıldan 3 yıla çıkarılması,

 

-Türkiye’de gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri sonucunda geliştirilen elektrikli motorlu taşıtların üretiminde verilen yatırım teşvik belgesi kapsamındaki mühendislik hizmetleri 31.12.2023 tarihine kadar KDV’den istisna edilmesi,

 

Şeklindeydi.

 

28.05.2022 Tarih ve 31849 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 42 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile söz konusu düzenlemelere ilişkin açıklamalara yer verildi.

 

Anılan tebliğe ekli PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.

 

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.

 

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF

paylaş

Mali Açıklamalarımıza Ulaşın

Güncel mali açıklamalardan haberdar olmak için kaydolabilirsiniz...