Loading

2022-034 İhracatçı ve Sanayicilere Bir Puanlık Kurumlar Vergisi İndirimi Sağlayan Düzenlemeye İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

16 Mayıs 2022

(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için sayfamızdaki "e-bültene kaydol" bağlantısını kullanabilirsiniz.) Kaynak göstermeden yayımlanamaz.
 

2022/034

16.05.2022

Konu: İhracatçı ve Sanayicilere Bir Puanlık Kurumlar Vergisi İndirimi Sağlayan Düzenlemeye İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

Bilindiği üzere, Kurumlar Vergisi Kanununda kurumlar vergisi oranı %20 olarak belirlenmiş, 2021 yılında yayımlanan 7316 Sayılı Kanunla bu oran 2021 yılı için %25, 2022 yılı için %23 olarak değiştirilmişti.

 

Daha sonra yayımlanan 7351 Sayılı Kanun ile ihracatçı ve sanayicilere bir puanlık kurumlar vergisi indirimi hakkı tanınmıştı.

 

2022 yılından itibaren elde edilen kazançlarda uygulanmak üzere,

 

-İhracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına,

 

-Sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançlarına,

 

Uygulanacak bir puanlık indirime ilişkin düzenlemenin detaylarına yer verilen 20 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 15.05.2022 Tarih ve 31835 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

 

Buna göre, 1 puan indirimli kurumlar vergisi uygulanacak kazanç imalat/ihracattan doğan kazancın toplam ticari kara oranlanması suretiyle bulunacak.

 

Örnek: Toptan ve perakende ürün ticareti yapan A A.Ş.’nin 2022 yılı faaliyet sonuçlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

-Ticari Bilanço Karı: 2.000.000 TL

          -İhracat Faaliyetlerinden Elde Edilen Kazanç: 1.200.000 TL

          -Diğer Kazançlar (1 Puanlık İndirim Kapsamında Olmayan): 800.000 TL

-KKEG: 200.000 TL

-Taşınmaz Satış Kazancı İstisnası: 100.000 TL

-Kızılay Derneğine Yapılan Nakdi Bağış ve Yardımlar: 100.000 TL

-Matrah: 2.000.000 TL

 

A A.Ş.’nin 2022 yılında ihracat faaliyetinden elde ettiği kazanç nedeniyle 1 puan indirim uygulanacak matrahı aşağıdaki gibi tespit edilecektir.

İndirimli Oran Uygulanacak Matrah= Matrah x (İhracat Faaliyetinden Elde Edilen Kazanç / Ticari Bilanço Karı)

= 2.000.000 TL x (1.200.000 TL / 2.000.000 TL)

= 2.000.000 TL x %60

= 1.200.000 TL

Dolayısıyla, A A.Ş.’nin 2.000.000 TL’lik 2022 yılı matrahının 1.200.000 TL’lik kısmına kurumlar vergisi oranı (%23-%1) %22 olarak uygulanacak, matrahın kalan 800.000 TL’lik kısmına ise genel oran uygulanacak.

Ancak, 1 puan indirim uygulanacak kazanç tutarı,

-İhracat/imalattan doğan kazancı ve

-İlgili dönem matrahını

 

Aşamayacak.

Ayrıca, söz konusu düzenlemeye göre sanayi sicil belgesi kapsamında elde edilen kazançların ihracata isabet eden kısmı için bu uygulamalardan bir sefer yararlanılabilecek. Yani üretim yapıp bu ürünleri ihraç eden firmalar için indirim yine sadece bir puan olarak uygulanacak.

Anılan Tebliğ’e aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220514-4.pdf

 

Bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

PDF

paylaş

Mali Açıklamalarımıza Ulaşın

Güncel mali açıklamalardan haberdar olmak için kaydolabilirsiniz...