Loading

2022-032 İhracat Bedeline Göre KDV İadesi ve İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Gibi Uygulamaların Getirildiği Tebliğ Yayımlandı.

21 Nisan 2022

(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için sayfamızdaki "e-bültene kaydol" bağlantısını kullanabilirsiniz.) Kaynak göstermeden yayımlanamaz.

 

2022/032

21.04.2022

Konu: İhracat Bedeline Göre KDV İadesi ve İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Gibi Uygulamaların Getirildiği Tebliğ Yayımlandı.

 

21.04.2022 Tarih ve 31816 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 41 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile KDV iadesi, tevkifat ve konut teslimleri gibi önemli konularda düzenleme yapıldı.

 

Söz konusu Tebliğ ile yapılan başlıca düzenlemeler aşağıdaki gibi;

 

1.İmalatçılar Tarafından Yapılan Mal İhracında İhracat Bedeline Göre İade.

 

Tebliğ ile sektör ayrımı olmaksızın imalat yapan ihracatçıların KDV iadesi için geçerli olacak yeni bir uygulama getirildi.

 

2021 Mayıs döneminden itibaren geçerli olacak uygulama ile imal ettikleri malları doğrudan ihraç eden imalatçılar, ihracat teslimlerine ilişkin olarak yüklendikleri KDV tutarına bakılmaksızın ihracat bedelinin %10’luk kısmı için iade talep edebilecekler.

 

%10’luk bu sınır devreden KDV tutarı ile sınırlandırılırken uygulamadan yararlanma tercihi mükelleflere bırakıldı.

 

Baz alınacak ihracat tutarı KDV ödemeksizin temin edilen malların bedeli düşülerek bulunacak.

 

Söz konusu uygulamadan faydalanmak için mükelleflerin aşağıdaki belgeleri ibraz etmesi gerekli;

 

-Standart iade talep dilekçesi,

 

-Meslek odası üye belgesi,

 

-Satış fatura listesi,

 

-Gümrük beyannameleri ve listesi,

 

-İndirilecek KDV iade listeleri,

 

-KDV hesaplama tablosu,

2. İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulaması.

Bilindiği üzere mükellefler KDV Genel Uygulama Tebliğinde sayılan teslim ve hizmetlerin kapsamına giren işlemlerinde tevkifat uygulamak zorunda.

 

Yapılan değişiklik ile mükelleflere 01.05.2022 tarihinden itibaren söz konusu teslim ve hizmetler dışında kalan faaliyetleri için de tevkifat uygulama imkanı getirildi.

 

Buna göre, yazılı bir sözleşme düzenleyerek bir yıl süreyle anlaştıkları satıcı mükellefler ile tevkifat sorumluluğuna bakılmaksızın yapılan işlemlerde tam tevkifat uygulanabilecek.

 

3. Demir - Çelik Ürünlerinin Tesliminde KDV Tevkifatı.

 

KDV Genel Uygulama Tebliğinin kısmi tevkifat uygulanacak teslimler listesine demir çelik ürünlerinin teslimi de eklendi.

 

Buna göre, 01.05.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere demir-çelik ve alaşımlarından mamullerin tüm mükelleflere tesliminde 4/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacak.

 

Ayrıca Tebliğ ile birlikte 29.03.2022 tarihinde yayımlanan 5359 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan,

 

-Net alanı 150 m2 altındaki konutların tamamında KDV oranı,

 

-İkinci el araç ticareti faaliyeti gösteren oto galerin özel matraha tabi olarak uyguladıkları KDV oranı,

 

Gibi düzenlemelere ilişkin açıklama ve örneklere yer verildi.

 

Anılan Tebliğ'e ekli PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

PDF

paylaş

Mali Açıklamalarımıza Ulaşın

Güncel mali açıklamalardan haberdar olmak için kaydolabilirsiniz...