Loading

2022-028 Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında İmalat Sanayine Yönelik İnşaat İşleri KDV’den İstisna Edildi.

15 Nisan 2022

(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için sayfamızdaki "e-bültene kaydol" bağlantısını kullanabilirsiniz.) Kaynak göstermeden yayımlanamaz.

 

2022/028

15.04.2022

 

Konu: Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında İmalat Sanayine Yönelik İnşaat İşleri KDV’den İstisna Edildi.

 

15.04.2022 Tarih ve 31810 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7394 Sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Kurumlar, Gelir ve Katma Değer Vergisi Kanunlarında düzenlemeler yapıldı.

 

Yapılan bazı düzenlemeler aşağıdaki gibi:

 

-İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki inşaat işleri 2025 yılına kadar geçerli olmak üzere KDV’den istisna edildi. Önceki uygulama, bu işlere ilişkin KDV ödendikten sonra teşvik belgesi sahibi mükellef tarafından iade alınması şeklindeydi.

 

-2022 yılından itibaren geçerli olmak üzere bankalar, faktöring şirketleri, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerin için uygulanacak kurumlar vergisi oranı %25’e çıkarıldı.

 

-Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri tarafından internet üzerinden verilen reklamlara ilişkin düzenlenen cezalar gider kapsamından çıkarıldı.

 

-Ayrı bir muayenehanesi bulunmaksızın faaliyetlerini özel sağlık kuruluşlarında gerçekleştiren serbest meslek muafiyeti bulunan hekimler ve uzmanlar serbest meslek erbabı kapsamına alındı.

 

-Vergi Usul Kanunu’nun 359’uncu maddesinde düzenlenen kaçakçılık suçlarında uygulanan ceza üst sınırları ve düzenlemenin şartları yeniden belirlendi.

 

-KDV istisnası kapsamında yabancılara satılan konutlarda, istisna kapsamında konutu elden çıkarma süresi 1 yıldan 3 yıla çıkarıldı.

 

-Türkiye’de gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri sonucunda geliştirilen elektrikli motorlu taşıtların üretiminde verilen yatırım teşvik belgesi kapsamındaki mühendislik hizmetleri 31.12.2023 tarihine kadar KDV’den istisna edildi.

 

-Tam mükellefiyete tabi yabancı fon kazançlarının vergilendirilmesine ilişkin istisnanın kapsamı genişletildi.

 

-TTK’nın 376’ncı maddesi uyarınca sermaye kaybı bulunan şirketlerde ortaklar tarafından eklenen sermaye tamamlama fonunun kurum kazancında gelir olarak dikkate alınmayacağı yönünde düzenleme yapıldı.

 

Anılan Kanun'a ekli PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

PDF

paylaş

Mali Açıklamalarımıza Ulaşın

Güncel mali açıklamalardan haberdar olmak için kaydolabilirsiniz...