Loading

2022-009 Elektronik Ortamda Fatura Düzenleme Sınırını 5 Bin TL’den 2 Bin TL’ye Düşüren ve E-Fatura, E-İrsaliye Uygulamalarının Geçiş Zorunluluğu Hadlerini Yeniden Belirleyen Tebliğ Yayımlandı.

24 Ocak 2022

(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için sayfamızdaki "e-bültene kaydol" bağlantısını kullanabilirsiniz.) Kaynak göstermeden yayımlanamaz.

 

2022/009

24.01.2022

Konu: Elektronik Ortamda Fatura Düzenleme Sınırını 5 Bin TL’den 2 Bin TL’ye Düşüren ve E-Fatura, E-İrsaliye Uygulamalarının Geçiş Zorunluluğu Hadlerini Yeniden Belirleyen Tebliğ Yayımlandı.

Bilindiği üzere, 2019 yılında yayımlanan Tebliğ ile 2018 veya müteakip hesap dönemleri itibariyle brüt satışları 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler ilgili hesap dönemini izleyen yılın yedinci ay itibariyle e-fatura, e-defter uygulamalarına geçmek zorundaydı.

 

Yine aynı Tebliğde yapılan önemli düzenlemelerden biri de vergi mükelleflerine vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL’yi, vergi mükellefi olmayanlara vergiler dahil toplam tutarı 30.000 TL’yi aşan fatura düzenlemesi halinde, söz konusu faturaların e-belge düzenleme portalı üzerinden “e-arşiv fatura” olarak düzenlenmesi de zorunlu olmuştu.

 

22.01.2022 Tarih ve 31727 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 535 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile söz konusu uygulamalara ilişkin hadlerde değişiklikler yapıldı.

 

Buna göre Tebliğde yapılan bazı önemli düzenlemeler aşağıdaki gibi:

 

1-Elektronik Ortamda Fatura Düzenleme Zorunluluğu

 

Daha önce e-fatura/e-arşiv fatura uygulamasına dahil olmayan mükellefler vergi mükelleflerine 5.000 TL’yi aşan faturalarını E-arşiv Fatura Düzenleme Portalı üzerinden düzenlemek zorundalardı.

 

Yeni yapılan düzenlemeyle birlikte bu sınır, işlemin gerçekleştiği yıla ait fatura düzenleme zorunluluğuna ilişkin tutar olarak belirlendi. 2022 yılı için bu tutar 2.000 TL.

 

Vergi mükellefi olmayanlara düzenlenecek faturalarda uygulanan 30.000 TL’lik sınır ise 5.000 TL’ye düşürüldü.

 

Yeni hadler 01.03.2022 tarihinden itibaren geçerli olacak.

 

2-E-Fatura Uygulaması

 

Son olarak 2019 yılında yapılan düzenleme ile 2018 veya müteakip hesap dönemleri itibariyle brüt satışları 5 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin bu şartları sağladıkları hesap dönemini izleyen yılın yedinci ayının itibariyle e-fatura uygulamasına geçmeleri zorunluydu.

 

Yeni düzenleme ile bu tutar,

 

- 2018, 2019 veya 2020 hesap dönemleri için 5 Milyon TL,

 

- 2021 hesap dönemi için 4 Milyon TL,

 

- 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 3 Milyon TL,

 

Olarak belirlendi.

 

Söz konusu şartları 2021 veya sonraki hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler, ilgili hesap dönemini izleyen yılın yedinci ayının başından itibaren başlayacak.

 

3-E-İrsaliye Uygulaması

 

Son yapılan düzenlemeyle e-fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemlerinde brüt satışları 25 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin e-irsaliye uygulamasına geçmeleri zorunluydu.

 

Yeni düzenleme ile e-irsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğu hadleri aşağıdaki gibi oldu.

 

-2018, 2019 veya 2020 hesap dönemlerinde 25 Milyon TL,

 

-2021 veya müteakip hesap dönemlerinde 10 Milyon TL,

 

Bunlarla birlikte,

 

-Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar,

 

-Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmeleri,

 

-Kendilerine veya aracı hizmet sağlayıcılarına ait internet sitelerinde veya diğer her türlü elektronik ortamlarda mal veya hizmet satışını gerçekleştiren,

 

Mükelleflerin uygulamalara geçiş sınırları ayrıca belirlendi.

 

Anılan Tebliğ'e ekli PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla.


Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

PDF

paylaş

Mali Açıklamalarımıza Ulaşın

Güncel mali açıklamalardan haberdar olmak için kaydolabilirsiniz...